Je winkelwagen

Je winkelwagen is nog leeg.

De zooplus app

Naar App
Gratis verzending vanaf €29,-

Doe mee & win!

Doe mee & Win!

 

★ ★ ★ ★ ★

1. Initiatiefnemer
1.1  Initiatiefnemer van deze winactie is zooplus AG, gevestigd aan de Sonnenstraße 15, 80331 in München, Duitsland (in het vervolg ‘zooplus’ genoemd).
 

2. Deelname
2.1  Deelname aan acties is gratis.
2.2. Medewerkers van zooplus en van gelieerde ondernemingen zijn uitgesloten van deelname.
2.3  Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
2.4  Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
2.5  Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
2.6  De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door zooplus AG voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.


3. Actieperiode
3.1  De looptijd van de actie staat aangeven in de beschrijving van de winactie.


4. Prijzen
4.1  De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
4.2  Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
4.3  Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.
4.4  Naam en adresgegevens van de winnaars zullen worden doorgestuurd naar de betreffende leverancier, zodat zij de prijs kunnen opsturen.


5. Slotbepalingen
5.1. In het kader van deze winactie worden er persoonsgegevens van de deelnemers verzameld; dit betreft uitsluitend de e-mailadressen. Deze gegevens worden uitsluitend ter afwikkeling van de winactie gebruikt. De gegevens zullen niet op een andere manier gebruikt worden. De deelnemers kunnen zich beroepen op hun wettelijke rechten op informatie en herroeping.
5.2. Als een deelnemer de voorwaarden schendt, behoudt zooplus het recht om deze persoon van deelname aan deze winactie uit te sluiten. Personen die gebruikmaken van ongeoorloofde hulpmiddelen of zich op een andere manier door manipulatie oneerlijk voordeel verschaffen, worden eveneens uitgesloten van deelname. Deelname via winactieverenigingen of geautomatiseerde diensten is niet toegestaan. Bij overtreding van deze voorwaarden kunnen prijzen achteraf ongeldig verklaard en teruggevorderd worden.
5.3. In het geval dat er om technische of juridische redenen niet gegarandeerd kan worden dat de winactie ordelijk uitgevoerd wordt, behoudt zooplus zich het recht om deze deelnamevoorwaarden te wijzigen, dan wel de winactie zonder aankondiging en zonder opgaaf van rede af te breken.
5.4. Voor de deelname aan de winactie geldt het Nederlandse recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
5.5. Indien individuele of meerdere van de voorliggende voorwaarden, in hun geheel of gedeeltelijk, onwerkzaam of onuitvoerbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen geldig. In de plaats hiervan komt dan een overeenkomstige geldige bepaling.
5.6  Deze actie/promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook/Instagram en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook/Instagram.
 

★ ★ ★ ★ ★