11/04/21 | Danielle

Weinig animo voor

Een van onze katten wil dit nog wel 's eten, vaker haalt ze haar neus er voor op. De ander begint er niet aan.