Advantage® 80 voor Katten vanaf 4 kg
Advantage® 80 voor Katten vanaf 4 kg
Advantage® 80 voor Katten vanaf 4 kg
Advantage® 80 voor Katten vanaf 4 kg
Advantage® 80 voor Katten vanaf 4 kg
Advantage® 80 voor Katten vanaf 4 kg
Advantage® 80 voor Katten vanaf 4 kg
Advantage® 80 voor Katten vanaf 4 kg
Advantage® 80 voor Katten vanaf 4 kg
Advantage® 80 voor Katten vanaf 4 kg
Advantage® 80 voor Katten vanaf 4 kg
Advantage® 80 voor Katten vanaf 4 kg
Advantage® 80 voor Katten vanaf 4 kg
Advantage® 80 voor Katten vanaf 4 kg
Advantage® 80 voor Katten vanaf 4 kg
Advantage® 80 voor Katten vanaf 4 kg
Advantage® 80 voor Katten vanaf 4 kg
Advantage® 80 voor Katten vanaf 4 kg

Advantage® 80 voor Katten vanaf 4 kg

Advantage® 80 Antiparasitica voor vlooienbescherming in de vorm van vlooiendruppels. Spot-on pipetten voor katten vanaf 4 kg. Uitsluitend in Nederland leverbaar.Voor meer informatie klik hier.
Productbeschrijving
Ingrediënten|Dosering
Prima, geen vlooien: "Gebruik het al jaren naar volle tevredenheid"

Levertijd 2-5 werkdagen.

Voor meer informatie klik hier.

Alle prijzen incl. BTW.

excl. verzendkosten
GEEN

verzendkosten🎉

op je eerste bestelling. Met code: VERZENDING. Geldig t/m 31-10-23.

Aanbevolen combinatie
Advantage® 80 voor Katten vanaf 4 kg - Dubbelpak: 2 x 4 pipetten

Advantage® 80 voor Katten vanaf 4 kg

- Dubbelpak: 2 x 4 pipetten

catalog.explore.reviews.rating.accessibility.label: 3/5
(35)
normaal € 31,58
bundelprijs € 29,99
€ 3,75 / stuk
Koop alles samen: € 47,18

Advantage® 80 voor Katten vanaf 4 kg

- Dubbelpak: 2 x 4 pipetten

catalog.explore.reviews.rating.accessibility.label: 3/5
(35)
normaal € 31,58
bundelprijs € 29,99
€ 3,75 / stuk

Totaalbedrag € 47,18
Totaalbedrag € 47,18

Productbeschrijving

Advantage® 80 Antiparasitica voor vlooienbescherming in de vorm van vlooiendruppels. Spot-on pipetten voor katten vanaf 4 kg. Uitsluitend in Nederland leverbaar.

Dit is een farmaceutisch product.

Belangrijke informatie over de verzending van dit product:

  • Het product is uitsluitend leverbaar in Nederland
  • Het product kan in bepaalde gevallen rechtstreeks vanuit onze apotheek ('apotheek zooplus AG') worden verzonden
  • De levertijd bedraagt 1-4 werkdagen vanaf de verzenddatum
  • Het pakket kan door PostNL, DHL of GLS worden bezorgd. Meer informatie hierover vind je in de verzendbevestiging en in 'Mijn zooplus'

Advantage® 80 in een overzicht:

 

  • Doeldieren: Katten
  • Advantage 80 mg: voor de preventie en de behandeling van vlooien bij katten van 4 kg en meer.
  • De op het dier aanwezige vlooien worden binnen een dag na de behandeling aangepakt
  • Een éénmalige behandeling beschermt tegen een verdere vlooienbesmetting gedurende 3 tot 4 weken bij katten en tot één week bij tamme konijnen.
  • Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie voor de controle van vlooienallergiedermatitis (VAD), waar deze diagnose vooraf is gesteld door een dierenartGebruik tijdens zwangerschap en lactatie: er zijn geen primair embryotoxische, teratogene of reproductietoxische effectenwaargenomen tijdens de studies met imidacloprid op ratten en konijnen. De studies op drachtige en lacterende poezen samen met hun nakomelingen zijn beperkt. Het bewijs tot nu toe doet veronderstellen dat er geen neveneffecten te verwachten zijn bij deze dieren.

Contra-indicatie
Niet gespeende kittens van minder dan 8 weken oud niet behandelen. Niet gebruiken bij dieren met bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.
 

Bijwerkingen
Het product heeft een bittere smaak en speeksel kan occasioneel optreden wanneer de kat likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten
In zeer zeldzame gevallen kunnen huidreacties zoals haarverlies, roodheid, jeuk en huidletsels optreden. Agitatie is ook gerapporteerd. Heel uitzonderlijk zijn bij katten ook overvloedig speeksel en zenuwverschijnselen, zoals incoördinatie, tremor en depressie gerapporteerd.


Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Er werden geen interacties waargenomen tussen dit product in de dubbele aanbevolen dosering en de volgende vaak gebruikte veterinaire producten: fenthion, lufenuron, milbemycine, febantel, pyrantel en praziquantel. De verenigbaarheid van het product werd ook aangetoond met een brede groep van routinebehandelingen onder praktijkomstandigheden, waaronder vaccinatie.
Indien je ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, neem dan direct contact op met de dierenarts.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Bayer B.V, Animal Health Division, Energieweg 1, NL-3641 RT Mijdrecht
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel

 


Informatievoorzieningen gerelateerd aan farmaceutische producten die verkocht worden via onze apotheek worden uitgevoerd door e-pharmacy@zooplus.com door Dhr. Jiří Tejnecký, een Tsjechische apotheker.

Ingrediënten

Samenstelling
Werkzame stof:
Imidacloprid 80 mg/ pipet (0,8 ml van een 10% oplossing)
Hulpstoffen:
Butylhydroxytolueen (E 321) 0,8 mg/Pipetten, Benzylalcohol, Propyleencarbonaat.

Dosering

Dosering en wijze van toediening
Dosering en Behandelingsschema:
Kat
(kg KGW)
Product Aantal
pipetten
Imidacloprid
(mg/kg KGW)
≥ 4 kg Advantage 80 mg voor katten 1 x 0,8 ml minimaal 10


Wijze van toediening
Neem een pipet uit de verpakking. Houd de pipet rechtop, draai en verwijder het dopje. Het dopje er omgekeerd weer opsteken, draaien om het zegel te verbreken en het dopje terug verwijderen.

Toediening bij katten
Druk de haren op de nek van de kat ter hoogte van de schedelbasis uit elkaar totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de inhoud direct op de huid te ledigen. Houd de pipet daarbij rechtop.

Toediening bij konijnen
Druk de haren op de nek van de kat ter hoogte van de schedelbasis uit elkaar totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de inhoud direct op de huid te ledigen. Houd  de pipet daarbij rechtop.

Toediening bij alle dieren
Het product heeft een bittere smaak en speeksel kan occasioneel optreden wanneer de kat likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten.Toediening aan de schedelbasis minimaliseert de gelegenheid voor de kat om aan het product te likken, zie ook rubriek Bijwerkingen.
Advantage® dient alleen op gezonde huid aangebracht te worden. Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken.

Overdosering
Er ontstonden geen klinische bijwerkingen na de wekelijkse toediening van vijfmaal de therapeutische dosis gedurende 8 opeenvolgende weken bij katten. Bij konijnen tot 45 mg/kg lichaamsgewicht (het viervoudige van de therapeutische dosis) ontstonden geen klinische bijwerkingen na de wekelijkse toediening van vijfmaal de therapeutische dosis gedurende 4 opeenvolgende weken. In zeldzame gevallen van overdosering of aflikken van behandelde vacht kunnen zenuwverschijnselen (zoals stuiptrekkingen, tremor, ataxie, mydriase, miose, lethargie) optreden. Intoxicatie door onopzettelijke orale opname bij dieren is onwaarschijnlijk. In dat geval moet de behandeling symptomatisch zijn onder diergeneeskundig toezicht. Er is geen specifiek medicijn bekend maar de toediening van actieve kool kan voordelig zijn.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toediening
Herbesmetting door het opduiken van nieuwe vlooien in de omgeving kan gedurende 6 weken of langer na de aanvang van de behandeling aanhouden. Meer dan 1 behandeling kan dus noodzakelijk zijn afhankelijk van de graad van vlooien in de omgeving. Om de besmetting in de omgeving van het dier te reduceren, wordt bijkomend een behandeling van de omgeving tegen volwassen vlooien en de ontwikkelingsstadia ervan aanbevolen.
Het product blijft werkzaam als het dier nat wordt, bijvoorbeeld na blootstelling aan hevige regen. Evenwel kan een herbehandeling noodzakelijk worden, afhankelijk van de aanwezigheid van vlooien in de omgeving. In die gevallen niet vaker opnieuw toedienen dan eenmaal per week.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Er zijn geen interacties waargenomen tussen dit product in de dubbele aanbevolen dosering en de volgende vaak gebruikte veterinaire producten: lufenuron, pyrantel en praziquantel. De verenigbaarheid van het product is ook aangetoond met een brede groep van routinebehandelingen onder praktijkomstandigheden, waaronder vaccinatie.

Speciale waarschuwingen
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Dit product is voor uitwendig gebruik en mag niet oraal toegediend worden. Enkel aanbrengen op onbeschadigde huid. Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken. Men dient erop toe te zien dat de inhoud van de pipet niet in contact komt met de ogen of mond van het te behandelen dier.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
Na gebruik de handen grondig wassen. Elke eventuele contaminatie van de huid met zeep en water wassen. Personen met een bekende huidovergevoeligheid kunnen bijzonder gevoelig zijn voor dit product. Contact van het product met de ogen of de mond vermijden. Indien het product onopzettelijk in de ogen terecht komt, overvloedig spoelen met water. Indien huid- of oogirritatie aanhoudt of indien het product onopzettelijk wordt ingeslikt, medisch toezicht inroepen. Niet eten, drinken of roken tijdens de toediening.

Reviews