Privacyverklaring Community-diensten

A. Gegevensverwerking bij een bezoek aan onze website

Wie is er verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

zooplus SE (hierna te noemen: zooplus), Sonnenstraße 15, 80331 München, Duitsland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de website. Meer informatie vind je hier.

In geval van vragen over gegevensbescherming bereik je onze toezichthouder voor gegevensbescherming je via ons Privacyportaal (taal rechts bovenin te wijzigen):

Ik heb een zooplus klantaccount

Ik heb geen zooplus klantaccount

Welke gegevens worden er bij een bezoek aan de website verwerkt?

Wanneer je onze website bezoekt stuurt je webbrowser verschillende sets met gegevens naar onze server. Die sets zijn technisch noodzakelijk voor de weergave van onze websites en ter garantie van de stabiliteit en veiligheid. Deze worden opgeslagen in logbestanden (zogenaamde logfiles), waaronder ook je IP-adres.

Worden er cookies op de website gebruikt?

Ja, op onze website worden verschillende cookies gebruikt. Gedetailleerde informatie over de werking van deze cookies, hoe je ze kunt verwijderen of de opslag van deze cookies kunt voorkomen vind je in de gegevensbeschermingsinformatie en de cookie- en opt-out-instellingen.

Geven wij jouw gegevens door aan derden?

Nee, wij geven jouw gegevens niet door aan onbevoegde derden. Daarnaast garanderen wij dat wij met externe aanbieders de noodzakelijke contracten voor opdrachtverwerking hebben afgesloten.

B. Gegevensverwerking bij de Community diensten

Deze privacyverklaring is van toepassing als je gebruik maakt van onze zogenaamde Community Services. Als je daarnaast onze shop bezoekt of over een “zooplus Account” beschikt, is onze algemene privacyverklaring van toepassing (voor onze webshop alsmede onze privacyverklaring bij contact met de klantenservice.

1. zooplus Zoek een Dierenarts

1.1 Registratie als dierenarts en Zoek een Dierenarts

Dierenartsen hebben de mogelijkheid om een profiel op onze website aan te maken of een door derden voorgesteld profiel te verifiëren om o.a. informatie over hun praktijk te publiceren en geïnteresseerden de mogelijkheid te geven hen middels de zoekfunctie te vinden. De gegevensverwerking heeft als doel de voorziening van een online platform voor dierenartsen (“Zoek een Dierenarts”). Daarbij verzamelen wij openbaar beschikbare gegevens (bijvoorbeeld in het kader van online onderzoek) of informatie van onze klanten.

Om een eigen en individueel profiel aan te maken moet de registratie volledig zijn doorlopen en ontvangt de dierenarts een registratiebrief waarmee het profiel kan worden afgerond. Alleen hierdoor kan worden gegarandeerd dat je de rechtmatige eigenaar van het profiel bent.

Afhankelijk van het soort dierenartsprofiel kunnen contactgegevens (zoals naam, praktijkadres, e-mailadres, URL van de website) alsmede openingstijden en specialiteiten worden gepubliceerd. We slaan de gegevens gedurende het bestaan van het dierenartsprofiel op. Informatie over de soort en omvang van de gegevensverwerking in samenhang met registratie als dierenarts via onze website zijn afzonderlijk te vinden in het kader van registratie.

De bovengenoemde, algemeen beschikbare gegevens worden ter beschikking gesteld aan gebruikers van “Zoek een Dierenarts”. Daarnaast ontvangen onze partners op het gebied van online- en gedrukte media deze gegevens, waarbij de gegevensverwerking uitsluitend beperkt blijft tot de gegevens die toch al vrij beschikbaar zijn. Andere persoonsgegevens (bv. betalingsgegevens) worden uitdrukkelijk van openbaarmaking uitgesloten.

Bron: uit online onderzoek (bv. met de zoekmachine van Google) of afkomstig van informatie die online of offline kan worden bekeken (bv. de website van de dierenarts).

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder f) van de EU-AVG (gerechtvaardigd belang).

1.2 Aanbevelingen over dierenartsen

Als je aanbevelingen of ervaringen over dierenartsen wilt delen hebben wij ter verificatie je e-mailadres, je voor- en achternaam en je adres nodig. Als je een geregistreerd klant van zooplus bent volstaan je inloggegevens. De verwerking vindt uitsluitend plaats ten behoeve van transparantie bij de beoordeling en om in geval van meningsverschillen met betrekking tot de aanbevelingen met jou in contact te komen. Daardoor garanderen wij een eerlijke omgang met elkaar binnen de Zoek een Dierenarts. Dit is ook ons belang en de rechtsgrondslag voor de bijbehorende gegevensverwerking.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder f) van de EU-AVG.

Wij slaan de gegevens op voor de bestaansduur van het dierenartsprofiel, echter maximaal tot we tot verwijdering worden verzocht. Je kunt je toestemming tot gegevensverwerking te allen tijde herroepen zonder dat de rechtmatigheid van de voltrokken verwerking op basis van de toestemming tot aan de herroeping wordt aangetast. De verstrekking van de voornoemde persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder opgave van deze gegevens is een aanbeveling echter niet mogelijk.

1.3 Nieuwsbrief

Als je je als dierenarts aanmeldt voor onze online nieuwsbrief, verwerken wij enkel je e-mailadres. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om je, afhankelijk van je interesses, regelmatig informatie over producten en acties van zooplus te informeren.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder a) van de EU-AVG.

Bij ontvangst van de nieuwsbrief gebruiken we zogenaamde Web Beacons, oftewel Tracking Pixels waarmee we kunnen vaststellen dat je de nieuwsbrief hebt ontvangen, geopend of in de nieuwsbrief opgenomen links hebt aangeklikt. Met de zo verkregen gegevens stellen we een gebruikersprofiel op om de nieuwsbrief aan te passen aan je individuele interesses. Deze gegevens combineren we met behulp van tracking en eventueel met door jou verrichte handelingen op onze website.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder a) van de EU-AVG.

2. Puppy Club

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de zooplus Puppy Club heb je een zooplus account nodig. Je kunt hiervoor jouw bestaande zooplus account gebruiken of een nieuw account aanmaken. In het zooplus account slaan we vervolgens ook de informatie die via de zooplus Puppy Club over jouw puppy is verzameld op, evenals eventuele bijbehorende productvoorkeuren (als je een puppyprofiel aanmaakt). De gegevens worden gebruikt om je informatie over producten en acties van zooplus te sturen en om inhoud op onze website weer te geven die voor jou interessant is en afgestemd is op jouw puppy. We gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in-procedure voor registratie, wat betekent dat jouw registratie pas is voltooid zodra je jouw inschrijving hebt bevestigd door op de link in de daartoe verstuurde bevestigingsmail te klikken.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1 onder a) van de EU-AVG.

Bij ontvangst van de nieuwsbrief gebruiken we zogenaamde Web Beacons, oftewel Tracking Pixels waarmee we kunnen vaststellen dat je de nieuwsbrief hebt ontvangen, geopend of in de nieuwsbrief opgenomen links hebt aangeklikt. Met de zo verkregen gegevens stellen we een gebruikersprofiel op om de nieuwsbrief aan te passen aan je individuele interesses. Deze gegevens combineren we met behulp van tracking en eventueel met door jou verrichte handelingen op onze website.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder a) van de EU-AVG.

Wij geven jouw persoonlijke gegevens die door jou zijn verstrekt bij inschrijving voor de nieuwsbrief niet door aan onbevoegde derden. De nieuwsbrieftool wordt echter geleverd door een externe aanbieder, daarom hebben wij met hen een contract voor de verwerking van bestelgegevens afgesloten. Details van de aanbieder zijn verkrijgbaar via service@zooplus.nl of bij onze functionaris voor gegevensbescherming. Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van nieuwsbrieven en daarmee de verwerking van jouw bovengenoemde gegevens. De wettigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan jouw herroeping blijft onaangetast. Als je ook geen geautomatiseerde evaluatie in verband met de nieuwsbrief wilt, moet je je helaas afmelden voor onze Community-dienst Puppy Club. Tot die tijd worden de gegevens bewaard zolang je bent aangemeld voor de nieuwsbrief. Nadat je je hebt afgemeld, slaan wij de gegevens puur statistisch en anoniem op. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Het is echter niet mogelijk om de nieuwsbrief te verzenden of te ontvangen zonder het e-mailadres op te geven.

Als je wilt dat de zooplus Puppy Club jouw gegevens verwijdert, kun je contact opnemen met service@zooplus.nl.

C. Jouw rechten

Je hebt het recht om te allen tijde een bevestiging van zooplus te verzoeken of wij persoonlijke gegevens van je verwerken alsmede het recht op informatie over deze persoonlijke gegevens. Daarnaast heb je het recht op correctie, verwijdering en beperking van de gegevensverwerking en het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens en de toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken of gegevensoverdracht te verzoeken.

Alle informatievoorkeuren, informatieverzoeken, intrekkingen of bezwaren over gegevensverwerking kan je per e-mail sturen aan service@zooplus.nl of aan onze toezichthouder voor gegevensbescherming. Bovendien heb je het recht om in het geval van schendingen van de gegevensbescherming bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit. Je kunt op ieder moment ons Privacyportaal bezoeken om jouw rechten als betrokkene uit te oefenen:

Ik heb een zooplus klantaccount

Ik heb geen zooplus klantaccount

D. Opmerkingen betreffende bijzonder recht van bezwaar

Je hebt het recht te allen tijde bezwaar te maken overeenkomstig artikel 21 van de EU-AVG tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, die o.a. wordt uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f) van de EU-AVG, om redenen die voortvloeien uit jouw specifieke situatie. Wij zullen de verwerking van je persoonlijke gegevens stopzetten, tenzij wij dwingende redenen die bescherming verdienen kunnen aantonen die jouw belangen, rechten en vrijheden overstijgen, of wanneer de verwerking van de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen dient. Als je van je recht van bezwaar gebruik wilt maken, volstaat een e-mail naar service@zooplus.nl of bezoek ons Privacyportaal.