Privacyverklaring

Beste klant van zooplus, beste bezoeker van onze website,

De bescherming van je gegevens is belangrijk voor ons. In de volgende verklaring geven we informatie over welke gegevens wij van je verzamelen en verwerken bij het gebruik van onze website en de shops die daarop te vinden zijn.

Kort overzicht

Informatie over gegevensbescherming

A. Algemene informatie betreffende gegevensbescherming bij zooplus

B. Gegevensverwerking bij het bezoeken van onze website

C. Gegevensverwerking bij het gebruik van de webshop

D. Gegevensverwerking bij de communicatie met klanten

E. Jouw rechten

Je hebt het recht om te allen tijde een bevestiging van zooplus te verzoeken of wij persoonlijke gegevens van je verwerken en je het recht op informatie over deze persoonlijke gegevens. Daarnaast heb je het recht op correctie, verwijdering en beperking van de gegevensverwerking en het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens en de toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken of gegevensoverdracht te verzoeken.

Alle informatievoorkeuren, informatieverzoeken, intrekkingen of bezwaren over gegevensverwerking kan je per e-mail sturen aan service@zooplus.nl of aan onze toezichthouder voor gegevensbescherming. Bovendien heb je het recht om in het geval van schendingen van de gegevensbescherming bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit.

F. Opmerkingen betreffende bijzonder recht van bezwaar

Je hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken overeenkomstig artikel 21 van de EU-AVG tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, die o.a. wordt uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f) van de EU-AVG, om redenen die voortvloeien uit jouw specifieke situatie.

Wij zullen de verwerking van je persoonlijke gegevens stopzetten, tenzij wij dwingende redenen die bescherming verdienen, kunnen aantonen, die jouw belangen, rechten en vrijheden overstijgen of wanneer de verwerking van de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen dient. Als je gebruik wilt maken van je recht van bezwaar volstaat een e-mail naar service@zooplus.nl.