Deelname voorwaarden

Voorwaarden voor de verloting van een waardebon voor het schrijven van een review.

1. Initiatiefnemer

Initiatiefnemer van deze winactie is zooplus SE, gevestigd aan de Sonnenstraße 15, 80331 in München, Duitsland (in het vervolg ‘zooplus’ genoemd).

2. Deelnemers

2.1. Alle handelingsbekwame personen mogen deelnemen.

2.2. Medewerkers van zooplus en van gelieerde ondernemingen zijn uitgesloten van deelname.

3. Actieperiode

De lopende kalendermaand.

4. Prijzen

Onder de geschreven reviews wordt er één waardebon van 25 euro willekeurig uitgeloot. De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. 25 euro. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere producten. De prijs kan ook niet afgedragen worden aan derden.

5. Selectie van en communicatie met winnaars

5.1. De winnaar wordt willekeurig geselecteerd uit alle deelnemers die in die maand een review hebben geschreven op Kiyoh. Correspondentie over de uitslagen en gerechtelijke procedures zijn uitgesloten.

5.2. De winnaar zal per e-mail op de hoogte worden gesteld. Dit zal uiterlijk in de eerste week van de nieuwe maand gebeuren. Let op, je dient geregistreerd te zijn voor onze nieuwsbrief.

6. Slotbepalingen

6.1. Deze gegevens van de klant worden uitsluitend ter afwikkeling van de winactie gebruikt. De gegevens zullen niet op een andere manier gebruikt worden. De deelnemers kunnen zich beroepen op hun wettelijke rechten op informatie en herroeping.

6.2. Als een deelnemer de voorwaarden schendt, behoudt zooplus het recht om deze persoon van deelname aan deze winactie uit te sluiten. Personen die gebruikmaken van ongeoorloofde hulpmiddelen of zich op een andere manier door manipulatie oneerlijk voordeel verschaffen, worden eveneens uitgesloten van deelname. Deelname via winactieverenigingen of geautomatiseerde diensten is niet toegestaan. Bij overtreding van deze voorwaarden kunnen prijzen achteraf ongeldig verklaard en teruggevorderd worden.

6.3. In het geval dat er om technische of juridische redenen niet gegarandeerd kan worden dat de winactie ordelijk uitgevoerd wordt, behoudt zooplus zich het recht om deze deelnamevoorwaarden te wijzigen, dan wel de winactie zonder aankondiging en zonder opgaaf van rede af te breken.

6.4. Voor de deelname aan de winactie geldt het Nederlandse recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

6.5. Indien individuele of meerdere van de voorliggende voorwaarden, in hun geheel of gedeeltelijk, onwerkzaam of onuitvoerbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen geldig. In de plaats hiervan komt dan een overeenkomstige geldige bepaling.