Algemene voorwaarden voor consumenten

1. Omvang

Deze algemene (verkoop)voorwaarden gelden voor alle bestellingen via de online shop www.zooplus.nl van zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, Duitsland (hierna te noemen 'zooplus'), door haar klanten.

2. Bestelproces, overeenkomsten, beperkte hoeveelheid en commerciële doorverkoop

1. Bestelproces
 • zooplus biedt zijn klanten een groot aanbod voor alle zaken omtrent huisdieren. Door het klikken op de producten of productbeschrijvingen kan de klant navigeren naar de product details, bijvoorbeeld details in verband met het product design, afmetingen of smaak. Het product wordt in een virtuele winkelwagen geplaatst door de gewenste hoeveelheid aan te geven en vervolgens op het symbool van de winkelwagen te klikken.
 • Door het klikken op het winkelwagen icoon, in de rechter bovenhoek van de website, kan de klant navigeren naar een overzicht van producten in de virtuele winkelwagen en waar nodig aanpassingen maken.
 • Als de klant geen verdere producten wenst toe te voegen aan de online winkelwagen kan het afhandelen van de bestelling worden vervolgd via de Bestelling verzenden knop. Geregistreerde klanten kunnen hier hun naam en wachtwoord invullen om automatisch hun opgeslagen informatie te gebruiken voor deze bestelling. Als een klant nog niet geregistreerd is, kan deze zich hier ook aanmelden of de bestelling afronden zonder zich te registreren. In dit geval moet de klant het adres en de bestelinformatie invullen op de volgende pagina.
 • Door vervolgens te klikken op de knop Verder, komt de klant bij het Overzicht. De klant heeft hier een overzicht van zijn of haar bestelling met details over de prijs (inclusief de btw) en details over de verzending en de kosten.
 • De bestelling wordt geplaatst door te klikken op de knop "Bestelling plaatsen". Dit wil zeggen dat een bindende bestelling is geplaatst.

2. Afsluiten van overeenkomsten

a. De goederen die in de shop worden aangeboden worden enkel aan niet-commerciële individuen verkocht, oftewel aan consumenten die de rechtshandeling uitvoeren voor doelen die noch aan commerciële noch aan hun onafhankelijke beroepsactiviteiten kunnen worden toegeschreven. De aanbiedingen op onze website www.zooplus.nl zijn daarom niet gericht op ondernemingen. Ondernemingen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen of vennootschappen met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelen in het kader van de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

b. De afbeeldingen van het assortiment in de online shop zijn illustratief en bedoeld om de klant een beeld te geven van het product; deze zijn niet bindend. De klant maakt een bindende bestelling door een koopovereenkomst aan te gaan wanneer deze het bestelproces afrondt door te klikken op de knop "Bestelling plaatsen". De klant krijgt vervolgens automatisch een bevestiging en een kwitantie van de bestelling via e-mail (orderbevestiging). Deze orderbevestiging houdt geen verband met de acceptatie van de bestelling. De overeenkomst met zooplus wordt alleen bevestigd als zooplus de bestelde producten naar de klant verzendt en de klant een e-mail ontvangt met bevestiging (verzendbevestiging).

c. Afwijkend van 2b. komt bij de keuze voor vooruitbetaling een contract al tot stand bij het verzenden van de betalingsinformatie door zooplus. Deze betalingsinformatie wordt binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling naar de klant verstuurd. De bestellingsbevestiging bevat geen betalingsinformatie. Bij vooruitbetaling is het bedrag van de rekening vanaf het moment van ontvangst van de betalingsinformatie verschuldigd en dient binnen 7 dagen te worden voldaan door het bedrag over te maken op een van de onder 8.4 genoemde rekeningen. Hierbij is de datum waarop het bedrag op onze rekening wordt bijgeschreven leidend. Indien na 7 dagen geen betaling op een van de onder 8.4 genoemde rekeningen wordt waargenomen, wordt de bestelling van de klant automatisch geannuleerd.

d. De taal van de overeenkomst is Nederlands.

4. Contracttekst

Wij slaan de tekst van het contract voor je op in jouw klantaccount. Na ontvangst van de bestelling door zooplus ontvangt de koper een aparte bevestigingsmail van zooplus met de essentiële inhoud van het contract, inclusief de op het moment van het contract geldende Algemene Voorwaarden. Als je de documenten m.b.t. jouw bestelling kwijt raakt, contacteer ons dan, we sturen graag een kopie.

5. Beperkte hoeveelheid, commerciële wederverkoop

De aangeboden goederen worden uitsluitend verkocht in gebruikelijke huishoudelijke hoeveelheden en uitsluitend aan meerderjarige personen. (Indien van toepassing: maximaal toelaatbaar bestelbedrag). De commerciële wederverkoop van goederen is niet toegestaan. zooplus behoudt zich het recht voor om contractuele aanbiedingen die de indruk wekken te zijn ingediend met het oog op de commerciële wederverkoop van goederen niet te accepteren.

3. Prijzen en verzendkosten

Alle prijzen zijn inclusief btw en andere prijselementen; deze prijzen moeten worden verhoogd met eventuele verzendkosten die van toepassing zijn.

Voor meer informatie over de verzendkosten naar leverlanden, klik hier.

Als je producten bij zooplus bestelt voor levering buiten de EU, kan het zijn dat je invoerrechten en belastingen moet betalen die worden geheven zodra het pakket de opgegeven bestemming bereikt. Eventuele extra kosten voor inklaring zijn voor uw rekening; We hebben geen controle over deze kosten. Douanevoorschriften verschillen sterk van land tot land, dus neem voor meer informatie contact op met jouw lokale douanekantoor.

4. Verzending

Leveringen vinden uitsluitend plaats naar Nederland en België.

Tenzij anders vermeld in de aanbieding of productgegevens, vindt levering plaats binnen 1 tot 3 werkdagen. De leveringstermijn begint op de dag na het sluiten van de overeenkomst, behalve bij vooruitbetaling: hier begint de leveringstermijn op de dag nadat de betalingsopdracht is gegeven. Indien de laatste dag van de termijn valt op een zaterdag, zondag of een door de staat erkende feestdag op de plaats van levering, wordt de termijn automatisch verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Informatie over levering en verzendingsvoorwaarden vindt u hier. Meer informatie over de verzending vind je hier.

In het geval dat de bestelde producten niet op voorraad zijn kan zooplus, op eigen kosten, de bestelling in delen bezorgen gegeven dat dit acceptabel is voor de klant.

In het geval dat zooplus niet in staat is om te leveren, omdat de bestelde producten niet aan zooplus zijn geleverd door eigen leveranciers, mag zooplus zich zonder schuld terugtrekken uit de overeenkomst. In een dergelijk geval zal zooplus de klant informeren en een vergelijkbaar alternatief aanbieden. Als een vergelijkbaar product ook niet beschikbaar mocht zijn of als de klant het alternatief niet wil bestellen, zal zooplus het betaalde bedrag terugstorten naar de klant.

In het geval van beschadiging tijdens de verzending, moet contact worden opgenomen met de zooplus klantenservice. Als resultaat heeft zooplus de optie om een klacht in te dienen bij de bezorger over de geleden schade. Als de klant niet in staat is om informatie te verschaffen over de schade die is opgelopen tijdens het transport, zal dit geen enkel effect hebben op de garantierechten van de klant.

Om bestellingen van klanten te kunnen uitvoeren, moet zooplus het e-mailadres van de klant en, indien beschikbaar, een telefoonnummer doorgeven aan het bezorgbedrijf dat geautoriseerd is om de goederen te bezorgen. Dit maakt deel uit van het contract met zooplus. De klant heeft niet het recht om bezwaar te maken. Zie voor meer informatie onze Privacy pagina .

5. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van zooplus totdat de betaling is voldaan. Voor de overdracht van eigenaar is verpanden, verwerken of bewerken zonder toestemming van zooplus niet toegestaan.

6. Herroepingsrecht

Particuliere klanten (consumenten) hebben het recht binnen veertien dagen te annuleren. Een consument is een natuurlijk persoon die een legale transactie aangaat met een bedoeling die niet toe te schrijven is aan hun commerciële noch zelfstandige beroepsactiviteit. De volgende regelgeving is van toepassing op annulering en de uitzonderingen van annuleringsrecht. Als klanten nog andere vragen hebben over annulering, kunnen ze contact opnemen met de zooplus klantenservice.

Herroepingsvoorwaarden

Herroepingsrecht

Je hebt het recht, om de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De periode van herroeping is veertien dagen vanaf de dag dat jij of een andere door jou benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van je herroepingsrecht moet je ons (zooplus SE, Sonnenstr. 15, 80331 München, Duitsland, telefoon vanuit NL: 0031-13-208-20-53, vanuit BE: 0032-28-804-421, service@zooplus.nl) door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief of e-mail) over jouw annulering van de overeenkomst informeren. Je kunt hiervoor ook het bijgevoegde Herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Voor handhaving van het herroepingsrecht is het belangrijk dat je de mededeling over het annuleren van de overeenkomst voor het eindigen van de termijn indient.

Gevolg van herroeping

Als je de overeenkomst annuleert, zullen we alle betalingen die we van jou hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten, die voortvloeien uit het feit dat jij een ander type van levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat we jouw mededeling van herroeping van de overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode (wanneer mogelijk) die je bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders uitdrukkelijk met jou is overeengekomen. In geen geval worden er jou kosten in rekening gebracht omtrent de terugbetaling. We kunnen de restitutie weigeren, totdat we de goederen retour gekregen hebben of tot je hebt aangetoond dat je de goederen retour hebt gezonden. Afhankelijk van welke van deze twee het eerst plaatsvindt.

Je hebt de goederen snel en in elk geval niet later dan veertien dagen, te rekenen vanaf de dag dat jij ons hebt geïnformeerd over de herroeping van de overeenkomst, naar ons teruggestuurd. De termijn is gehandhaafd als je de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen retour hebt gezonden.

Retouradres:

zooplus SE

Ledeboerstraat 46-48

5048 AD Tilburg

zooplus draagt de kosten voor de retourzending van de goederen als je het pakket retourneert via onze retourservice en volgens de door ons verstrekte retourinstructies.

Wil je een artikel of pakket retourneren? Dan vragen wij je om binnen de termijn van veertien dagen contact op te nemen met onze klantenservice om de bovengenoemde instructies voor de retourzending aan te vragen.

Je bent verantwoordelijk voor een mogelijk waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies aan jou te wijten is. Je mag het product uiteraard inspecteren op eigenschappen en gebruik.

Einde van de herroepingsvoorwaarden

Uitzonderingen van herroepingsrecht

Het herroepingsrecht gaat niet op in geval van van de verzending van:

 • goederen die niet vooraf worden geproduceerd en de individuele selectie of de vaststelling door de consument belangrijk is voor de productie van de goederen, of goederen die duidelijk op de persoonlijke wensen van de consument zijn gericht.
 • goederen die snel bederven.
 • goederen die na levering onafscheidelijk gemengd zijn met andere goederen.

Herroepingsformulier

Model voor herroepingsformulier

(Als je de overeenkomst wilt annuleren, stuur dan dit formulier ingevuld terug)

 • "Aan zooplus SE, Customer Service, Sonnenstraße 15, 80331 München, Duitsland, service@zooplus.nl
 • ”Hierbij bevestig(en) ik/wij (*) dat mijn/onze (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende dienst (*)
 • Klantnummer:
 • Ordernummer:
 • Besteld op (*) / ontvangen op (*):
 • Naam van de persoon / consument(en):
 • Adres van de persoon / consument(en):
 • Handtekening van de Consument (bij de melding op het papier)
 • Datum

_______________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

7. Garantie en aansprakelijkheid

De wettelijke garantie is van toepassing op de producten die je bij zooplus koopt. Dit houdt in dat je als consument recht hebt op een deugdelijk product. Het product is of doet wat jij als consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Wanneer er een aanvullende productgarantie van toepassing is, vermelden wij dit in de omschrijving op de specifieke productpagina.

Diergeneeskundig dieetvoer moet alleen worden gebruikt op aanraden van een dierenarts en moet gepaard gaan met regelmatige controle door de dierenarts. De dierenarts moet regelmatig (elke 6 maanden) worden bezocht tijdens het gebruik van speciaalvoer, en in geval van verslechtering van de conditie van jouw huisdier moet er direct een dierenarts worden bezocht. zooplus is niet aansprakelijk voor de consequenties van ongepast of onnodig gebruik van diergeneeskundig voer.

8. Betaalmethoden en creditnota's

Goederen kunnen worden betaald met iDeal, Bancontact, creditcard, Paypal, op rekening, vooruitbetaling of via Apple Pay. zooplus heeft het recht om in individuele gevallen of afhankelijk van de door de klant gekozen bezorgmethode bepaalde betaalmethoden te accepteren. Betaling via cash of cheque is niet mogelijk.

1. Betaling via iDeal

Als je kiest voor een betaling via iDeal, word je na het plaatsen en bevestigen van jouw order doorgestuurd naar een beveiligde internetomgeving van jouw eigen bank. Aldaar kun je de betaling afronden. Zodra dit gebeurd is, verstuurt zooplus per omgaande jouw bestelling.

2. Betaling via Bancontact

Je kunt op twee manier betalen via Bancontact:

2.1 Payconiq by Bancontact app

Zorg ervoor dat de Payconiq by Bancontact app is geïnstalleerd en ingesteld om de betaling in de volgende stap te voltooien. Bij het afronden van jouw bestelling ontvang je de instructies om de betaling te voltooien.

2.2 Bancontact kaart

Vul het 12-cijferige kaartnummer en de vervaldatum van jouw Bancontact kaart in.

3. Achteraf betalen

In geval van betaling op rekening, zal de klant het bedrag voldoen binnen 14 dagen nadat de goederen zijn afgeleverd. Het gaat hierbij om de ontvangstdatum van de betaling bij zooplus.

4. Vooruitbetaling

Bij vooruitbetaling maakt de klant direct na het bestellen het totaalbedrag van de bestelling over. Een bestelling wordt zeven dagen voor de klant gereserveerd. Nadat de betaling door zooplus is ontvangen, wordt de bestelling per omgaande automatisch naar de klant verstuurd.Tevens bieden we de mogelijkheid direct te betalen via IDEAL, Bancontact of PayPal

Meer informatie over de vooruitbetaling, vind je op deze pagina.

Bankgegevens:

zooplus SE

Bank: ING Bank N.V.

Plaats: München

IBAN: NL 44 INGB 0005113456

SWIFT (BIC): INGBNL2A

5. Betaling via creditcard

In geval van betaling met creditcard, zal het bedrag worden afgeboekt binnen een week na verzending van de goederen (wij accepteren MasterCard, Visa, Diners Club en American Express).

6. Betaling via PayPal

Je kunt op zooplus ook betalen met via jouw PayPal account.

7. Betaling via Apple Pay

Apple Pay is beschikbaar als betaalmethode voor iOS-apparaten op onze app en mobiele webshop. Je kunt deze betaalmethode selecteren bij het afrekenen. Het is toegankelijk via Safari en je kunt betalen met een gekoppelde betaalkaart. Je betaalt direct via je Apple account. Na het plaatsen van je bestelling word je doorgestuurd naar Apple om de betaling van de bestelwaarde te autoriseren. Zodra wij op de hoogte zijn gesteld van je autorisatie, begint de verzending - afhankelijk van de verzendtijd die bij de producten is aangegeven.

Afhankelijk van de betaalmethode die bij Apple Pay is geregistreerd, wordt het feitelijke factuurbedrag, na aftrek van eventuele kortingen, vouchers, etc., direct na verzending afgeschreven.

8. Coupons

Bij het inwisselen van actiecodes moeten de specifieke toepasselijke inwisselingsvoorwaarden in acht worden genomen. De relevante informatie vind je op de coupons waar de actiecodes te vinden zijn.

9. Rekeningen

zooplus heeft het recht om facturen aan de klant elektronisch te verzenden. Elektronische facturen worden per e-mail in PDF-formaat naar de klant verzonden. De gefactureerde omzetbelasting geeft de klant geen recht op aftrek van voorbelasting.

9. Privacy

zooplus neemt de bescherming van de privacy van klanten erg serieus. De privacyverklaring kan hier worden bekeken.

10. Marketing & klantcommunicatie

Als de klant een overeenkomst aangaat met zooplus en een electronisch mailadres specificeert (e-mail), heeft zooplus het recht dit electronische mailadres (e-mailadres) van de klant te gebruiken voor direct marketing van haar eigen gelijke producten of diensten te gebruiken, als de klant hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt ten tijde van het verzamelen hiervan. De klant heeft altijd en te aller tijde het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van het electronische postadres (e-mailadres) door het sturen van een communicatie naar service@zooplus.nl, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn buiten de gebruikelijke transmissiekosten.

11. Identiteit van de contracterende partij

zooplus SE

Sonnenstraße 15, D-80331 München, Duitsland

vertegenwoordigd door de Raad van bestuur:

Geoffroy Lefebvre (CEO)

Andreas Maueröder

Locatie hoofdvestiging: München

Amtsgericht, HRB 273759

BTW nummer: DE 200 164 421

Voorzitter van de Raad van commissarissen:

Stefan Götz

Copyright:

Branch Office of zooplus SE

zooplus SE

Hart van Brabantlaan 10

5038JL Tilburg

KvK-nummer: 71168583

CBG MEB (Medicines Evaluation Board) vergunning nummer: 2921-D

Website: https://www.cbg-meb.nl/

Verantwoordelijk voor postorderapotheek:

Apotheke zooplus SE

Mánesova 154/16

407 53 Jiríkov

Tsjechië

zooplus SE is eigenaar en uitvoerder van de apotheek Apotheke zooplus SE, Jiríkov

Verantwoordelijke apotheker:

Volgens § 79 Abs. 6 van wetnr. 378/2007 Slg.

Wettelijke functienaam:

Apotheker(benoemd door Tsjechië, door Tsjechische Kamer voor Apothekers)

Professionele code:

Professionele code van Tsjechische Kamer voor Apothekers

Meer informatie: klik hier

12. zooplus Gemak

1. Algemeen

Met de zooplus abonnementsdienst ‘zooplus Gemak’ (hierna: zooplus Gemak) kunnen geregistreerde klanten automatisch en op regelmatige tijdstippen bestellingen plaatsen van artikelen die in aanmerking komen voor een abonnement, zonder dat hier een herhaalde handmatige invoer voor nodig is. Tijdelijke actieartikelen zijn uitgesloten van zooplus Gemak.

Reeds bevestigde of voltooide bestellingen die een artikel bevatten dat in aanmerking komt voor een abonnement, kunnen in ‘Mijn zooplus’ onder “Mijn bestellingen” worden omgezet in een zooplus Gemak abonnement.

Elke geautomatiseerde bestelling als onderdeel van zooplus Gemak vormt een bindend aanbod voor zooplus om een koopovereenkomst af te sluiten. De overeenkomst met zooplus komt pas tot stand wanneer zooplus het bestelde artikel naar de klant verstuurt en als de verzending naar de klant binnen vijf werkdagen na ontvangst van de automatische bestelling via een e-mail bevestigd wordt(verzendbevestiging). Indien de klant deze niet binnen de bovengenoemde termijn ontvangt, komt er geen contract met zooplus tot stand.

Voordat een geautomatiseerde bestelling wordt verwerkt, stuurt zooplus de klant een herinneringsmail waarmee hij de bestelling kan annuleren of wijzigen.

2. Abonnementskorting binnen het zooplus Gemak programma

zooplus verleent een korting op de reguliere, dagactuele prijs van speciale artikelen, op elke bestelling binnen zooplus Gemak.

Informatie over het kortingsbedrag en de artikelen die in aanmerking komen voor zooplus Gemak vind je op de zooplus Gemak informatiepagina. De korting die de klant ontvangt, is de korting die geldig is voor de zooplus Gemak-producten op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Bepaalde details van zooplus Gemak en het product (waaronder prijs, hoogte van de

korting en beschikbaarheid van producten) kunnen in de loop van de tijd veranderen. Elke zooplus Gemak-bestelling is onderworpen aan de dan geldende abonnements- en productgegevens. zooplus behoudt zich daarom het recht voor om de korting op ieder moment te wijzigen. De korting binnen zooplus Gemak is niet combineerbaar met andere kortingen.

3. Beschikbaarheid van artikelen

Als een besteld artikel niet beschikbaar is op de geplande leverdatum, wordt de bestelling voor dit artikel automatisch geannuleerd.

4. Termijn, Wijzigingen en Beëindiging

zooplus Gemak kent geen minimale looptijd. De leveringsintervallen in weken kunnen vrij worden gekozen echter dienen minimaal drie (3) en maximaal twaalf (12) weken te bedragen. Veranderingen, pauzeringen en opzeggingen van abonnementen kunnen op elk moment worden gedaan in ‘Mijn zooplus’ onder “Mijn zooplus Gemak”.

zooplus kan deze abonnementsvoorwaarden op elk moment wijzigen door de gewijzigde abonnementsvoorwaarden te wijzigen en te publiceren op de website zooplus.nl, waarbij de klant hierover in het geval van belangrijke wijzigingen vooraf wordt geïnformeerd.

Door de verdere deelname aan zooplus Gemak gaat de klant akkoord met deze wijzigingen. Als de klant niet akkoord gaat met eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden, moet deze het zooplus Gemak abonnement opzeggen.

Meer informatie over het opzeggen van zooplus Gemak vind je hier. zooplus heeft het recht zooplus Gemak op elk moment zonder schriftelijke opgave van redenen te beëindigen.

5. Betaalmethoden

De in het kader van zooplus Gemak bestelde artikelen kunnen uitsluitend via automatische incasso, achteraf betaling, creditcard of PayPal worden betaald. Voorwaarde voor de betaling via automatische incasso, creditcard en Paypal is dat de gegevens op de klantrekening actueel en compleet zijn.

6. Overig

Indien een bepaling uit deze voorwaarden in de op dat moment geldende versie nietig blijkt te zijn, om welke reden dan ook nietig of niet-afdwingbaar is, heeft dit geen invloed op de geldigheid afdwingbaarheid van de overige voorwaarden en regelgeving.

13. zooplus bonusprogramma

Na registratie door de klant en het aanmaken van een "mijn zooplus-account", als ook bij de eerste bestelling, krijgt de klant automatisch het recht om gratis deel te nemen aan het zooplus-bonusprogramma. Details van de deelnamevoorwaarden zijn hier te vinden.

Het hier opgegeven elektronische e-mailadres (e-mailadres) wordt door zooplus gebruikt om de klant te informeren over de status van zijn bonuspunten (zooPoints). De klant heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van het elektronische postadres (e-mailadres) zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. zooplus behoudt zich het recht voor geen zooPoints toe te kennen aan contractuele aanbiedingen die de indruk wekken te zijn ingediend met het oog op de commerciële wederverkoop van de goederen.

14. Onlinegeschillenbeslechting voor consumenten

Het platform van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) tussen ondernemers en consumenten is beschikbaar via www.ec.europa.eu/consumers/odr. zooplus is niet verplicht noch bereid tot deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure via een geschillenorgaan.

15. Slotbepalingen

Mochten bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of ontoepasbaar zijn of worden, zal de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet worden aangetast. Het Duitse recht is van toepassing wanneer de Europese wetgeving niet toereikend is voor de kwestie. Deze keuze van de wetgeving geldt alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van de wetgeving van het land waarin de klant zich op het moment van zijn bestelling bevindt.

16. Gedrukte versie van de Algemene voorwaarden

Als je op deze link "Gedrukte versie van de Algemene voorwaarden" klikt, krijg je een print-vriendelijke versie van deze Algemene voorwaarden te zien. Je kunt deze versie dan afdrukken of lokaal opslaan.

Om de Algemene voorwaarden te kunnen openen als PDF bestand, heb je het programma Adobe Reader nodig.

Deze Algemene voorwaarden zijn vastgelegd op en geldig vanaf 28 juli 2023.