Algemene gegevensbescherming (Art. 13 AGV) van ondervraagden bij een enquête

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en wie kun je hierover contacteren?

zooplus SE, Sonnenstr. 15, 80331 München, Duitsland. Tel.: +49/89/21129211; E-Mail: service@zooplus.nl.

2. Kan ik bezwaar maken tegen de gegevensverwerking of mijn toestemming intrekken? En zo ja, hoe?

Je kunt de toestemming voor de verwerking van je gegevens te allen tijde intrekken.

Als je de deelname aan een enquête wilt intrekken, kan je een e-mail sturen aan service@zooplus.nl. Let erop dat wij jouw gegevens na analyse anonimiseren en mogelijk niet meer beschikbaar zijn om je als deelnemer te identificeren met als doel op een later moment je rechten te kunnen behartigen.

3. Welke gegevens worden er verwerkt en met welk doel?

Klantgegevens

Ontvanger-ID, klantnummer, bestelnummer & e-mailadres, koopgedrag (indien je eerder iets bij ons hebt gekocht).

Deze gegevens worden gebruikt voor berichtgeving/verzending aan de winnaars. In sommige gevallen worden deze gegevens ook gebruikt om verdere gegevensanalyses ter opbouw van klantensegmenten door te voeren.

Artikel 6 alinea 1 lit. a) EU-AVG (Toestemming)

Sociaal-demografische gegevens

Deze informatie wordt gebruikt om een segmentatie van de klanten op te stellen die gebaseerd is op een analyse van groepsgegevens. Dit wordt gedaan om overeenkomsten tussen de deelnemers te onderzoeken. Er worden geen gevoelige persoonlijke gegevens verzameld.

Artikel 6 alinea 1 lit. a) EU-AVG (Toestemming)

Voorkeuren & meningen

Deze gegevens worden verwerkt om een profiel voor verschillende klantensegmenten op te stellen. De analyse wordt doorgevoerd op groepsniveau.

Artikel 6 alinea 1 lit. a) EU-AVG (Toestemming)

4. Aan wie geven wij de gegevens door en met welke doelen?

Programmering van online-enquêtes, beschikbaarstelling van enquêtelinks, hosting van enquêtes, beschikbaarstelling van enquêtegegevens.

  • quantilope GmbH, Charlottenstraße 26, 20357 Hamburg, Duitsland
    Programmering van online-enquêtes, beschikbaarstelling van enquêtelinks, hosting van enquêtes, beschikbaarstelling van enquêtegegevens.

  • Qualtrics Ireland Limited, Costello House, 1 Clarendon Row, Dublin 2, D02 TA43, Ireland
    Programmering van online-enquêtes, beschikbaarstelling van enquêtelinks, hosting van enquêtes, beschikbaarstelling van enquêtegegevens.
  • Optimal Workshop, Level 2, 2-12 Allen St, Te Aro, Wellington 6011, Nieuw-Zeeland
    Programmering van online-enquêtes, beschikbaarstelling van enquêtelinks, hosting van enquêtes, beschikbaarstelling van enquêtegegevens.

5. Geven wij deze gegevens door aan derde landen?

Nee.

6. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

De resultaten van de enquête kunnen worden gebruikt voor analyse in combinatie met je persoonlijke gegevens (ontvangnummer/klantnummer/e-mailadres/koopgedrag), tenzij de toestemming hiervoor in deze periode ingetrokken wordt. De gegevens kunnen vervolgens worden geanonimiseerd om ze voor langere tijd op te slaan. Bij bepaalde enquêtes kan het bestelnummer worden verzameld dat voor langdurige opslag niet zal worden geanonimiseerd.

7. Bestaat er een plicht om persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen (wettelijk of contractueel voorgeschreven)?

Nee.

8. Vallen wij terug op geautomatiseerde besluitvorming of profilering overeenkomstig artikel 22?

Nee.

9. Welke rechten heb jij?

Je hebt het recht te allen tijde een bevestiging op te vragen of wij persoonlijke gegevens verwerken en het recht op informatie betreffend deze persoonlijke gegevens. Daarnaast behoud je het recht op correctie, verwijdering of beperking van van gegevensbewerking, net als het recht te allen tijde de verwerking van persoonlijke gegevens tegen te spreken en te allen tijde toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of de gegevensoverdracht te vragen. Alle verzoeken kan je onder voorbehoud indienen bij onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming. Bovendien behoud je het recht bij het schenden van gegevensbescherming je beklag te doen bij een controledienst.

10. Afzonderlijke informatie over je recht op bezwaar

1. Individueel recht op bezwaar

Je hebt te allen tijde het recht op bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens die op grond van artikel 6, lid 1, punt f AVG (gegevensverwerking en grondslag voor belangen) gebeurt, als er redenen zijn die uit jouw persoonlijke situatie voortkomen. Dit geldt ook voor op deze bepaling gebaseerde profilering als bedoeld in artikel 4 lid 4 AVG dat bijvoorbeeld voor consumentenadvies, klantenservice en verkoopdoelen kan gebeuren. Als je bezwaar maakt, dan worden persoonlijke gegevens niet meer verwerkt, tenzij er door zooplus dwingende, beschermwaardige redenen voor de verwerking bewezen worden die zwaarder wegen dan jouw belang, rechten en vrijheden, of de verwerking gebruikt wordt voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettige aanspraak.

2. Recht op bezwaar tegen gegevensverwerking voor directe marketingdoelen

zooplus kan je gegevens binnen wettelijke bepalingen ook verwerken voor directe marketing. Je hebt het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens met als doel de desbetreffende marketing, zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan buiten de overdrachtskosten naar basistarief. Dat geldt ook voor profilering, zolang het met directe marketing te maken heeft. Als je bezwaar maakt tegen het verwerken met als doel directe marketing, dan verwerken wij jouw persoonlijke gegevens niet meer voor deze doeleinden. Het bezwaar kan altijd in iedere vorm gebeuren. De contactgegevens vind je onder 1.

11. Hoe bereik je onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming?

Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 München, Duitsland. E-Mail: ph@hwdata.de.