Deelnemersvoorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan de verloting van 5 zooplus waardebonnen t.w.v. EUR 75,-

1. Initiatiefnemer

Initiatiefnemer van deze winactie is zooplus AG, gevestigd aan de Sonnenstraße 15, 80331 in München, Duitsland (in het vervolg ‘zooplus’ genoemd).

2. Deelnemers

2.1. Alle handelingsbekwame personen mogen deelnemen, mits zij de enquête volledig hebben ingevuld en hun e-mailadres hebben achtergelaten. De enquête dient te zijn ingevuld voor 8 november 2020 23.59 uur.

2.2. Medewerkers van zooplus en van gelieerde ondernemingen zijn uitgesloten van deelname.

3. Actieperiode

De winactie begint op 29 oktober 2020 en eindigt op 8 november 2020 om 23.59 uur.

4. Prijzen

Onder de deelnemers worden er in totaal 5 cadeaubonnen voor de webwinkel zooplus.nl verloot ter waarde van EUR 75,-. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere producten. De prijzen kunnen ook niet afgedragen worden aan derden.

5. Selectie van en communicatie met winnaars

5.1. De winnaars worden worden willekeurig geselecteerd uit alle deelnemers die binnen de looptijd van de actie de enquête volledig hebben ingevuld en hun e-mailadres hebben ingevuld in op de laatste pagina van de enquête. Correspondentie over de uitslagen en gerechtelijke procedures zijn uitgesloten.

5.2. De winnaars zullen per mail op de hoogte worden gesteld.

6. Slotbepalingen

6.1. In het kader van deze winactie worden er persoonsgegevens van de deelnemers verzameld; dit betreft uitsluitend de e-mailadressen. Deze gegevens worden uitsluitend ter afwikkeling van de winactie gebruikt. De gegevens zullen niet op een andere manier gebruikt worden. De deelnemers kunnen zich beroepen op hun wettelijke rechten op informatie en herroeping.

6.2. Als een deelnemer de voorwaarden schendt, behoudt zooplus het recht om deze persoon van deelname aan deze winactie uit te sluiten. Personen die gebruikmaken van ongeoorloofde hulpmiddelen of zich op een andere manier door manipulatie oneerlijk voordeel verschaffen, worden eveneens uitgesloten van deelname. Deelname via winactieverenigingen of geautomatiseerde diensten is niet toegestaan. Bij overtreding van deze voorwaarden kunnen prijzen achteraf ongeldig verklaard en teruggevorderd worden.

6.3. In het geval dat er om technische of juridische redenen niet gegarandeerd kan worden dat de winactie ordelijk uitgevoerd wordt, behoudt zooplus zich het recht om deze deelnamevoorwaarden te wijzigen, dan wel de winactie zonder aankondiging en zonder opgaaf van rede af te breken.

6.4. Voor de deelname aan de winactie geldt het Nederlandse recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

6.5. Indien individuele of meerdere van de voorliggende voorwaarden, in hun geheel of gedeeltelijk, onwerkzaam of onuitvoerbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen geldig. In de plaats hiervan komt dan een overeenkomstige geldige bepaling.