Voorwaarden voor deelname

Vrienden werven

Let s.v.p. op onze voorwaarden voor deelname. Wij behouden ons het recht voor, iedere vriendenwerving te controleren en eventueel af te wijzen wanneer niet aan de hier beschreven criteria voldaan is:

1. Aanmelding

Uw aanmelding voor het vriendenwervingsprogramma geschiedt online via het aanmeldingsformulier. Wij zullen uw vriendenwerving zo snel mogelijk controleren en de welkomstmail aan uw vrienden en/of bekenden versturen.

2. Wie mag deelnemen en vrienden werven?

Alle personen, die bij zooplus als klant geregistreerd zijn en die in het verleden in onze online-shop besteld hebben en waarvan de opdracht volledig – inclusief betaling - afgewikkeld is. Retourzendingen komen helaas niet in aanmerking hiervoor.

3. Wie mag geworven worden?

Personen uit uw vrienden- en bekendenkring, die nog niet bij zooplus besteld hebben.

De persoon in kwestie mag niet in de afgelopen 12 maanden door u of door een andere persoon geworven zijn.

Attentie: u mag niet uzelf of in uw huishouden wonende personen werven.

Iedere persoon mag 1 keer per jaar geworven worden.

Het achteraf claimen van een aankoop als wervingsaankoop in het kader van het vriendenwervingsprogramma is helaas niet mogelijk.

4. Wat krijgt de geworven persoon?

De geworven persoon ontvangt een welkomstbrief incl. een zooplus-waardebon met 10% korting voor zijn of haar eerste aankoop.

5. Wat ontvangt de werver?

Als dank voor uw werving ontvangt u de door u gekozen premie. Voorwaarde daarvoor is dat de geworven persoon aan de criteria van punt 3 voldoet. De geworven persoon moet met het door u aangegeven e-mailadres een klantenaccount bij zooplus aanvragen en een eerste aankoop van tenminste 20 euro bij zooplus bestellen. De bestelling geldt als succesvol wanneer deze volledig betaald is en er geen retour volgde.

6. Uw wervingsgeschenk

Wij informeren u per e-mail, wanneer een van de door u geworven personen een waardebon bij ons heeft ingewisseld en aan alle criteria is voldaan. U ontvangt uw premie in de vorm van een e-mail waarin het paswoord staat waarmee u uw premie bij de volgende bestelling kunt opvragen (wachtwoord in het actieveld invullen).

7. Hoeveel vriendenwervingen mag ik versturen?

U kunt maximaal 60 vriendenwervingen per jaar versturen.

8. Uw saldoinformatie

Via uw saldoinformatie kunt u het aantal geworven personen en de ontvangen premies opvragen.

BELANGRIJK: wij vragen uw begrip voor het feit dat wij u alleen in anonieme vorm kunnen meedelen hoeveel van de door u geworven personen succesvol iets bij zooplus besteld hebben. Vanwege privacy-redenen mogen wij u geen verdere informatie over klantenstatus of bestelgedrag van de door u geworven personen geven.

9. Gegevensbescherming

Met de deelname verklaart u ermee akkoord te gaan dat uw naam en uw e-mailadres alsmede de naam en het e-mailadres van de geworven persoon voor de zooplus vriendenwerving gebruikt en opgeslagen wordt. Uw gegevens worden niet aan derden ter inzage gegeven.

10. Veranderingen van de voorwaarden voor deelname of beëindiging van het wervingsprogramma

Wij behouden ons het recht voor de voorwaarden voor deelname op ieder gewenst moment te kunnen veranderen of het wervingsprogramma te beëindigen.