Onze toewijding aan de planeet

Onze toewijding aan de planeet

Als online webshop in heel Europa nemen we onze verantwoordelijkheid voor de planeet serieus en willen we actief eraan bijdragen om de globale klimaatdoelen te berreiken. Daarom meten we regelmatig onze CO₂-voetafdruk naar maatstaven van het Greenhouse Gas Protocol en nemen we aan de hand daarvan maatregelen om de uitstoot te kunnen voorkomen of verlagen.

Uit een onderzoek in 2019 van Hogeschool van Amsterdam en TNO blijkt dat online winkelen minder CO₂-uitstoot produceert dan de eigen auto pakken om naar de winkel te gaan. Een punt dat vaak wordt genoemd als bijzonder schadelijk voor het milieu in de on-linedetailhandel is het grote aantal retourzendingen. Bij zooplus ligt het retourpercentage echter constant onder de één procent, wat de overeenkomstige impact op het milieu aanzienlijk vermindert.

CO₂-uitstoot voorkomen en verminderen

Efficiënt logistiek netwerkEfficiënt logistiek netwerk

Door een efficiënt netwerk van magazijnen door heel Europa zetten we in op korte afstanden om de uitstoot van transport zo laag mogelijk te houden. Daarbij werken we steeds meer met klimaatneutrale partners die bijvoorbeeld elektrische bezorgvoertuigen inzetten.

Ecologische verpakkingenEcologische verpakkingen

Zowel onze kartonnen verpakkingen als ons vulmateriaal zijn grotendeels gemaakt van gerecycled materiaal en kunnen na gebruik opnieuw worden verwerkt. Bovendien testen wij continu ecologische productinnovaties om onze gebruikte materialen nog milieuvriendelijker te maken.

Gestandaardiseerde logistiekGestandaardiseerde logistiek

Wij gebruiken een beperkt aantal standaard pakketgrootten die afhankelijk van de inhoud in de hoogte worden aangepast. Dit bespaart vulmateriaal in het pakket en garandeert een maximaal gebruik van de laadcapaciteit van de vrachtwagens. Hierdoor is er in totaal minder transport nodig.

Maatregelen tegen verspilling van voerMaatregelen tegen verspilling van voer

Wij zorgen ervoor dat er geen onnodig afval wordt geproduceerd en vooral dat er geen kostbaar voer wordt verspild. Daarom doneren wij regelmatig producten waarvan de uiterlijke houdsbaarheiddatum dichterbij komt aan verschillende dierenbeschermingsorganisaties.

Duurzame afhandeling van retourenDuurzame afhandeling van retouren

Geretourneerde accessoires worden in de regel opnieuw verkocht. Producten die niet meer verkocht kunnen worden maar nog wel bruikbaar zijn worden gedoneerd. Waar mogelijk herstellen wij beschadigde producten door afzonderlijke reserveonderdelen te vervangen in plaats van het volledige product.

Hernieuwbare energieënHernieuwbare energieën

Verschillende kantoren en magazijnen in ons netwerk worden tegenwoordig voorzien van hernieuwbare energie. Zo wordt ons hoofdkantoor in München bijvoorbeeld voorzien van 100% groene stroom. 

Compensatie van CO₂-uitstoot

zooplus ondersteunt verschillende gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten om de uitstoot te compenseren die door onze bedrijfsactiviteiten wordt veroorzaakt. Naast het continu verminderen van onze uitstoot, is investeren in klimaatprojecten een belangrijk onderdeel van onze inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen. Deze projecten voorkomen of verwijderen CO₂ uit de atmosfeer, waardoor de totale impact op het milieu vermindert, ongeacht de locatie.

Daarbij zetten we ons met name in voor projecten waarmee zowel direct als indirect bossen worden beschermd. Denk dan aan het voorkomen of verminderen van otnbossing. Bossen dienen namelijk als een belangrijke opslag van CO₂ en voorkomen uitstoot in de atmosfeer. Daarom is het voor ons als dierenliefhebbers zeer belangrijk dat er bossen worden beschermd. Zo blijft ook het leefgebied voor talrijke dieren- en plantensoorten behouden blijft en wordt er een bijdrage geleverd aan het behoud van de biodiversiteit.

Toewijding van zooplus

Om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te voorkomen, ondersteunen we klimaatbeschermingsprojecten die de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen zoals wind en waterkracht bevorderen en ondersteunen we projecten die bosgebieden redden van ontbossing en zo belangrijke koolstofreservoirs behouden. Als onderdeel van projecten om CO2 te verwijderen en op te slaan, promoot zooplus de productie van biochar uit bamboeafval, dat koolstof permanent bindt. Lees hier meer over onze toewijding aan individuele projecten en over ons partnerplatform Ceezer.

Naast de bijdrage aan klimaatbescherming dragen alle projecten bij aan een of meer van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die zijn ontwikkeld door de Verenigde Naties. Zo worden, in overeenstemming met maatregelen ter bescherming van het klimaat, tegelijkertijd verbeterde gezondheidsomstandigheden of banen voor de lokale bevolking gecreëerd.

Alle ondersteunde projecten zijn gecertificeerd volgens internationale standaarden zoals de Gold Standard, Plan Vivo en Puro; projecten die zich in een vroeg stadium bevinden, bevinden zich ten minste in de pre-certificeringsfase. Deze onafhankelijke standaarden zorgen ervoor dat de projecten aantoonbaar CO2 besparen en regelmatig door externe partijen worden gecontroleerd op hun impact op het klimaat.

FAQ over CO₂-compensatie

Wat is een klimaatbijdrage en wat betekent CO₂-compensatie?

Er wordt een vrijwillige klimaatbijdrage geleverd aan een gecertificeerd klimaatbeschermingsproject waarvan bewezen is dat het CO₂-emissies bespaart, opslaat of uit de atmosfeer verwijdert. Op deze manier wordt de CO2-uitstoot die op de ene locatie wordt geproduceerd, elders in de wereld verminderd; over het algemeen worden de emissies gecompenseerd. Het achterliggende principe is dat het voor de atmosfeer cruciaal is dat er in het algemeen minder broeikasgassen worden uitgestoten, niet alleen waar dat voornamelijk gebeurt. Naast koolstofcompensatie is het van fundamenteel belang om voortdurend koolstofemissies te vermijden en te verminderen.

Wat is een klimaatbeschermingsproject?

Klimaatbeschermingsprojecten leveren een doorslaggevende bijdrage aan de bestrijding van de opwarming van de aarde doordat ze broeikasgassen aantoonbaar verminderen. Dit wordt bereikt door verschillende benaderingen, zoals bosbescherming, herbebossing of de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen. De projecten moeten voldoen aan internationaal erkende normen en zijn gecertificeerd en gecontroleerd volgens strenge criteria, bijvoorbeeld de Gold Standard. Dit verzekert en bevestigt regelmatig het klimaatbeschermende effect van de projecten.

Het is erg belangrijk dat deze projecten aanvullende klimaatbeschermingsmaatregelen ontwikkelen en opbouwen die zonder de projecten niet zouden bestaan. Verder moet de bijdrage aan CO₂-reductie in de atmosfeer duidelijk meetbaar zijn. Elk project moet ook garanderen dat de bespaarde CO₂-uitstoot slechts één keer wordt gebruikt voor compensatie en dat de bijbehorende certificaten via officiële registers worden ingetrokken.

Waarom moet CO₂-uitstoot worden gecompenseerd?

In een ideale wereld wordt uitstoot in zijn geheel vermeden door bijvoorbeeld over te stappen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Als vermijding niet mogelijk is, moet de uitstoot worden verminderd. In plaats van bijvoorbeeld twee opeenvolgende dagen telkens een voor de helft gevulde vrachtwagen te laten rijden, kun je op de tweede dag een geheel geladen vrachtwagen inzetten. Aangezien uitstoot in de regel niet direct voorkomen kan worden, is het goed om de resterende uitstoot te compenseren.

Hoe weet zooplus dat in de projecten daadwerkelijk CO₂-uitstoot wordt bespaard?

Alle projecten zijn gecertificeerd volgens marktleidende normen zoals de Gold Standard. Daarnaast worden ze regelmatig door externe derden gevalideerd. Zo wordt gegarandeerd dat zowel de ontwikkeling als het behoud van de projecten betrouwbaar is en dat de projecten leiden tot de beoogde CO₂-besparing. Koolstofverwijderingsprojecten, die vaak zeer nieuwe technologieën gebruiken, bevinden zich in ieder geval al in de pre-certificeringsfase met een van de internationale normen.