Afval & Milieuvoorzieningen

Instructie voor het weggooien van gebruikte batterijen

De volgende aanwijzing is enkel aan diegene gericht, die batterijen of producten met ingebouwde batterijen gebruikt en in de aan hen geleverde vorm niet meer verder verkoopt (eindgebruiker):

1. Kosteloze terugname van gebruikte batterijen

Batterijen mogen niet via het huisafval worden weggegooid. Je bent wettelijk verplicht gebruikte batterijen terug te geven, om de professionele verwijdering te kunnen garanderen. Je kunt oude batterijen bij een gemeentelijk verzamelplek of in de winkel bij je in de buurt afgeven. Ook wij zijn als distributeur van batterijen verplicht gebruikte batterijen terug te nemen, waarbij onze verplichting om gebruikte batterijen terug te nemen zich beperkt tot de batterijen die wij in ons assortiment aanbieden of aan hebben aangeboden. Gebruikte batterijen van deze categorie kun je daarom indien voldoende gefrankeerd aan ons terugsturen.

2. Betekenis van de batterijsymbolen

Afval & Milieuvoorzieningen

Batterijen zijn met het symbool van een doorgekruiste afvalbak voorzien. Dit symbool geeft aan, dat batterijen niet in het huisafval mogen worden weggegooid. Bij batterijen, die meer dan 0,0005 massaprocent kwikzilver, meer dan 0,002 massaprocent cadmium of meer dan 0,004 massaprocent lood bevatten, bevindt zich onder het afvalbak-symbool de chemische benaming van de gebruikte schadelijke stof – daarbij staat “Cd” voor cadmium, “Pb” voor lood en “Hg” voor kwikzilver.

Weggooien van elektrische en elektronische apparaten

Het teken “doorgestreepte afvalbak” betekent: elektrische en elektronische apparaten mogen niet via het huisafval worden weggegooid. Je kunt oude apparaten gratis bij een gemeentelijk verzamelplek afgeven. Vervoerbare oude apparaten uit privé huishoudens kunt u bovendien terugsturen. Hiervoor staat je een gratis retouretiket ter beschikking, die je via onze klantenservice aan kunt vragen. Let je daarbij op een goede verpakking, zodat het breken van het product zo goed mogelijk kan worden vermeden en een mechanische compressie of breuk kan worden uitgesloten. Let er op, dat wij enkel verplicht zijn oude apparaten met een randlengte langer dan 25 cm terug te nemen, wanneer je bij ons een product van hetzelfde apparaatsoort koopt, dat hoofdzakelijk dezelfde functie vervult. De aanname van oude apparaten mag worden geweigerd, wanneer er op basis van een verontreiniging een gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van mensen bestaat. Voor de verwijdering van persoonlijke gegevens draag je zelf de verantwoordelijkheid. Oude batterijen en oude accumulatoren, die niet door het oude apparaat zijn omsloten, horen uit het apparaat te worden verwijderd voor je het apparaat opstuurt.

Aanwijzing bij het verpakkingenbesluit

Wij houden ons uiteraard aan de verplichtingen van het verpakkingenbesluit en hebben hiervoor een bekwaam afvalverwerkingsbedrijf geïnstrueerd.