Herroepingsvoorwaarden

Herroepingsrecht

Je hebt het recht, om de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De periode van herroeping is veertien dagen vanaf de dag dat je of een andere door jou benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van jouw herroepingsrecht, moet je ons (zooplus SE, Sonnenstr. 15, 80331 München, Duitsland) door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief, fax of e-mail) over jouw annulering van de overeenkomst informeren. Je kunt hiervoor ook het bijgevoegde Herroepingsformulier  gebruiken.

Voor handhaving van het herroepingsrecht is het belangrijk dat je de mededeling over het annuleren van de overeenkomst voor het eindigen van de termijn indient.

Gevolg van herroeping

Als je de overeenkomst annuleert, zullen we alle betalingen die we van jou hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten, die voortvloeien uit het feit dat je een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat we jouw mededeling, van herroeping van de overeenkomst, hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel, als je bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij anders uitdrukkelijk met jou is overeengekomen. In geen geval worden jou kosten in rekening gebracht omtrent de terugbetaling. We kunnen de restitutie weigeren, totdat we de goederen retour gekregen hebben of tot je heeft aangetoond dat jij de goederen retour heeft gezonden. Afhankelijk van welke van deze twee het eerst plaatsvindt.

U heeft de goederen snel en in elk geval niet later dan veertien dagen, te rekenen vanaf de dag dat je ons heeft geïnformeerd over de herroeping van de overeenkomst, aan ons

zooplus SE

Ledeboerstraat 46-48

5048 AD Tilburg

teruggestuurd. De termijn is gehandhaafd, als je de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen heeft retourgezonden.

zooplus draagt de kosten voor de retourzending van de goederen.

U bent verantwoordelijk voor een mogelijk waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies aan jou te wijten is. Je mag het product uiteraard inspecteren op eigenschappen en gebruik. Bij vooruitbetaling betaalt zooplus het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten voor het toezenden binnen 30 dagen aan de klant terug.

Aanbieder/exploitant

zooplus SE

Sonnenstraße 15

80331 München

Duitsland

Tel.nr: +31 13 208 20 53

Contact: https://www.zooplus.nl/contact/

zooplus SE is ingeschreven bij het Amtsgericht München (Duitsland) onder nummer HRB 125080.

Het bijbehorende (Duitse) BTW-nummer is: DE 200 164 421

zooplus AG wordt vertegenwoordigd door Geoffroy Lefebvre (bestuursvoorzitter), Steffen Schüller