Milbemax Large Dog (NL)

2 Tabletten
Milbemaax filmtabletten voor grote honden vanaf 5 kg. Beschermt tegen rondwormen en rondwormen en hartwormziekte. Alleen in Nederland leverbaar!Voor meer informatie klik hier.
Productbeschrijving
Milbemax Large Dog (NL)
Milbemax Large Dog (NL)
Milbemax Large Dog (NL)
Milbemax Large Dog (NL)
Milbemax Large Dog (NL)
Milbemax Large Dog (NL)
Milbemax Large Dog (NL)
Milbemax Large Dog (NL)
Milbemax Large Dog (NL)
Milbemax Large Dog (NL)
Milbemax Large Dog (NL)
Milbemax Large Dog (NL)
Milbemax Large Dog (NL)
Milbemax Large Dog (NL)
Milbemax Large Dog (NL)
Milbemax Large Dog (NL)
Milbemax Large Dog (NL)
Milbemax Large Dog (NL)
Milbemax Large Dog (NL)
Milbemax Large Dog (NL)
Kies je artikel (2 varianten)
€ 12,79
€ 6,40 / stuk

Levertijd 1-3 werkdagen.

Voor meer informatie klik hier.

Alle prijzen incl. BTW.

excl. verzendkosten

Productbeschrijving

Milbemaax filmtabletten voor grote honden vanaf 5 kg. Beschermt tegen rondwormen en rondwormen en hartwormziekte. Alleen in Nederland leverbaar!

Deelbare filmtabletten voor orale toediening ter behandeling van infecties met lintwormen en spoelwormen bij honden.
De behandeling met Milbemaax kan bij gelijktijdige behandeling tegen lintwormen ook hartwormziekte voorkomen.
Geschikt voor honden vanaf 5 kg.
 • Het product is uitsluitend leverbaar in Nederland
 • Het product kan in bepaalde gevallen rechtstreeks vanuit onze apotheek ('apotheek zooplus SE') worden verzonden

Milbemaax tabletten voor honden vanaf 5 kg in één oogopslag:
 • Doeldiersoort: hond
 • Bij honden: behandeling van mixinfecties met volwassen cestoden en nematoden van de volgende soorten:
  • Cestoden (lintwormen):
   • Dipylidium caninum
   • Taenia spp.
   • Echinococcus spp.
   • Mesocestoides spp.
  • Nematoden (rondwormen):
   • Ancylostoma caninum
   • Toxocara canis
   • Toxascaris leonine
   • Trichuris vulpis
   • Crenosoma vulpis (reductie van de infectiegraad)
   • Angiostrongylus vasorum (reductie van de infectiegraad, zie behandelschema onder "Dosering en toedieningswijze")
 • Het diermedicament kan bovendien ter preventie van hartwormziekte (Dirofilaria immitis) worden toegediend, wanneer een gelijktijdige behandeling tegen cestoden is geïndiceerd.
Verdere informatie:
Toediening tijdens zwangerschap, zogen of legperiode
Milbemax kan bij fokhonden en ook bij drachtige en zogende teefjes worden toegediend.

 

Contra-indicaties:
niet gebruiken bij honden, die minder dan 5 kg wegen.
Zie ook de alinea "bijzonder voorzorgsmaatregelen voor het gebruik"
Bijwerkingen:
na de behandeling van honden met Milbemax kunnen in zeer zelden voorkomende gevallen systemische symptomen (waaronder lethargie), neurologische symptomen (waaronder ataxie en spiertrekkingen) en/of gastro-intestinale symptomen (zoals overgeven, diarree) worden geobserveerd.

Lees over risico's en bijwerkingen de verpakkingsbijlage en vraag jouw dierenarts of apotheker.

Voor verdere informatie over farmaceutische producten, die via onze apotheek worden verzonden, kun je contact opnemen met Mr. Jiří Tejnecký, een Tsjechische apotheker, onder e-pharmacy@zooplus.com.

Medicijn vergunningshouder Nederland:
geïmporteerd, omverpakt en gedistribueerd door: CC-Pharma GmbH, In den Feldern 2, 54570 Densborn, Duitsland

 

Ingrediënten

Inhoudsstoffen:
werkstof:
1 filmtablet met 625 mg bevat:
werkstoffen: Milbemycine 12,5 mg
Praziquantel 125,0 mg
Overige bestanddelen:
microkristallijne cellulose, croscarmellose natrium, povidon, lactose monohydraat, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat.

Dit product is een farmaceutisch product.

 

Dosering

Dosering en toedieningswijze:
minimaal aanbevolen dosering: 0,5 mg milbemycine en 5 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht worden eenmalig oraal toegediend.
Het medicijn dient met of na wat voer te worden gegeven.
Afhankelijk van het lichaamsgewicht van jouw hond is onderstaand de aanbevolen dosering:
lichaamsgewicht tabletten
5–25 kg 1 tablet
> 25–50 kg 2 tabletten
> 50–75 kg 3 tabletten
In gevallen, waarin een medicijn als hartwormprofylaxe wordt gebruikt en gelijktijdig een behandeling tegen lintwormen nodig is, kan Milbemax voor honden vanaf 5 kg het monovalente diermedicament als profylaxe van de hartwormziekte worden ingezet.
Bij infecties met angiostrongylus vasorum hoort milbemycine 4 keer in wekelijkse intervallen te worden toegediend. Mocht een gelijktijdige behandeling tegen cestoden nodig zijn, wordt aangeraden, eenmalig met Milbemax te behandelen en dan de therapie met een monovalent product, dat alleen milbemycine als werkstof bevat, de overige 3 behandelingen voort te zetten.

Toedieningsvorm:
Filmtabletten om te geven
Witte, ronde filmtabletten, met een kenmerk aan beide zijden; kenmerk op één zijde "CCA", op de andere zijde "NA".

Bijzondere waarschuwingen voor iedere doeldiergroep:
studies met milbemycine duiden erop, dat de therapeutische breedte bij Collies en gerelateerde rassen kleiner is dan bij andere rassen. Bij deze honden dient de aanbevolen dosering strikt te worden gevolgd.
De verdraagbaarbeid van Milbemax is niet bij jonge puppy's van deze rassen onderzocht.
De klinische verschijnselen bij Collies lijkt op die, die in de algemene hondenpopulatie bij overdosering worden geobserveerd (zie de alinea m.b.t overdosering (symptomen, noodmaatregelen en tegengif), indien nodig).
Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:
Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor het gebruik bij dieren:
om de exacte dosering vast te stellen, dienen de dieren voor de behandeling te worden gewogen.
De behandeling van honden met een groot aantal van circulerende microfilaria kan soms tot het optreden van overgevoeligheidsreacties zoals een bleke slijmhuid, overgeven, trillen, verzwaard ademen of vermeerd speeksel, leiden. Deze reacties ontstaan door het vrijkomen van eiwit uit dode of afstervende microfilaria en zijn geen direct toxisch effect van het medicijn. De behandeling van honden met microfilaria wordt daarom niet aanbevolen. In gebieden, waarin hartwormen voorkomen of in gevallen, waarin een hond in of uit deze gebieden werd gebracht, wordt het gebruik van Milbemax voor honden vanaf 5 kg onderzoek door een dierenarts geadviseerd, om een infestatie met Dirofilaria immitis direct uit te sluiten. In het geval van een positieve diagnose is een therapie met adulticide werkzame medicamenten voor het toedienen van Milbemax voor honden van 5 kg aanbevolen.
Bij Echinococcose bestaat infectiegevaar voor de mens. Daarom zijn met betrekking tot de behandeling, de belangrijke nacontroles en de bescherming van de persoon bijzondere richtlijnen te volgen. Hiertoe dienen gespecialiseerde dierenartsen of instituten voor parasitologie te worden geconsulteerd.
Er zijn geen studies met sterk verzwakte honden of dieren met beperkte nier- of leverfunctie uitgevoerd. Het diermedicament wordt voor deze dieren niet of na een nut-risicoanalyse van de verantwoordelijke dierenarts aanbevolen.
Bij dieren, die jonger dan 4 weken zijn, is een infectie met lintwormen ongebruikelijk. Daarom is behandeling van dieren, die jonger dan 4 weken zijn, met een combinatiemedicijn niet nodig.
Resistentie van de parasieten tegen een speciale klasse van antiparasitica kan door regelmatig en herhaaldelijk toedienen van antiparasitica van deze klasse ontstaan.
Overdosering (symptomen, eerste hulp-maatregelen en tegengif), indien nodig:
andere symptomen dan die, die bij de aanbevolen dosis kunnen optreden, zijn niet geobserveerd (zie bijwerkingen).
Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de toediener:
na het toedienen handen wassen.
In geval van per ongeluk inslikken van de filmtabletten, vooral door kinderen, direct een arts consulteren en de verpakking of de bijlage laten zien.
Wisselwerkingen met andere medicijnen en andere wisselwerkingen:
gelijktijdig gebruik van Milbemax met Selamectine wordt goed getolereerd.
Bij het toedienen van de aanbevolen dosis van het macrocyclische lacton Selamectine tijdens de bahandeling met de aanbevolen dosis Milbemax zijn geen wisselwerkingen geobserveerd.
Op basis van het ontbreken van verdere studies is met gelijktijdig gebruik van Milbemax en andere macrocyclische lactons voorzichtigheid geboden. Op fokdieren zijn geen studies uitgevoerd.