Advantage® 250 voor Honden 10 - 25 kg

4 Pipetten - NL
: 5/5
(3)
Advantage® vlooiendruppels voor op de huid van honden, Imidacloprid, voor honden met een lichaamsgewicht van 10 tot 25 kg, Pipetten tegen vlooien. Uitsluitend in Nederland en België leverbaar.Voor meer informatie klik hier.
Productbeschrijving
Advantage® 250 voor Honden 10 - 25 kg
Advantage® 250 voor Honden 10 - 25 kg
Advantage® 250 voor Honden 10 - 25 kg
Advantage® 250 voor Honden 10 - 25 kg
Advantage® 250 voor Honden 10 - 25 kg
Advantage® 250 voor Honden 10 - 25 kg
Advantage® 250 voor Honden 10 - 25 kg
Advantage® 250 voor Honden 10 - 25 kg
Advantage® 250 voor Honden 10 - 25 kg
Advantage® 250 voor Honden 10 - 25 kg
Kies je artikel (4 varianten)
adviesprijs € 33,00
bij ons € 21,99
€ 5,50 / stuk

Levertijd 1-3 werkdagen.

Voor meer informatie klik hier.

Alle prijzen incl. BTW.

excl. verzendkosten

Aanbevolen combinatie
Advantage® 250 voor Honden 10 - 25 kg - 4 Pipetten - NL
Advantage® 80 voor Katten vanaf 4 kg - 4 pipetten - NL
Totaalbedrag € 0,00
Koop alles samen: € 0,00

Advantage® 250 voor Honden 10 - 25 kg

- 4 Pipetten - NL

adviesprijs € 33,00
bij ons € 21,99
€ 5,50 / stuk

Productbeschrijving

Advantage® vlooiendruppels voor op de huid van honden, Imidacloprid, voor honden met een lichaamsgewicht van 10 tot 25 kg, Pipetten tegen vlooien. Uitsluitend in Nederland en België leverbaar.

Let op: de verpakking van dit product verschilt tussen de Nederlandse en Belgische markt. Het product is hetzelfde maar de Nederlandse verpakking kan enkel besteld worden met een bezorgadres in Nederland en de Belgische verpakking enkel met een bezorgadres in België. Controleer daarom of je het juiste artikel toevoegt aan je winkelwagen.Dit is een farmaceutisch product.


Spot-On-Pipetten met werkstoffen oplossing voor druppelen op de huid. Voor de preventie en de behandeling van vlooien en voor de behandeling van bijtende luizen (Trichodectes canis) bij honden van 10 kg tot minder dan 25 kg.
Te gebruiken bij welpen vanaf 8 weken.
Spot-On is gemakkelijk aan te brengen en biedt de mogelijkheid om jouw huisdier stressvrij te behandelen.
 

Belangrijke informatie over de verzending van dit product:

 • Het product is uitsluitend leverbaar in Nederland en België
 • Het product kan in bepaalde gevallen rechtstreeks vanuit onze apotheek ('apotheek zooplus AG') worden verzonden
 • De levertijd bedraagt 1-4 werkdagen vanaf de verzenddatum
 • Het pakket kan door DHL of GLS worden bezorgd. Meer informatie hierover vind je terug in de verzendbevestiging en in 'Mijn zooplus'
 • Let op: voor levering naar Nederland, bestel het artikel met NL in de titel
 • Let op: voor levering naar België, bestel het artikel met BE in de titel

Advantage® 250 druppels voor op de hondenhuid in een overzicht:
 • Doeldiersoort: hond
 • Voor de preventie en de behandeling van vlooien en voor de behandeling van bijtende luizen (Trichodectes canis) bij honden
 • Advantage® 250 druppels voor op de huid van honden van 10 kg tot minder dan 25 kg
 • Binnen 24 uur na gebruik van Advantage® worden de zich op de huid bevindende vlooien aangepakt
 • Een éénmalige behandeling beschermt tegen een verdere vlooienbesmetting gedurende 4 weken
 • Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie voor de controle van vlooienallergiedermatitis (VAD), waar deze diagnose vooraf werd gesteld door een dierenarts

Contra-indicaties:
Niet gespeende pups van minder dan 8 weken oud niet behandelen.
Niet gebruiken bij dieren met bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.


Bijwerkingen:
Advantage® heeft een bittere smaak en speekselen kan occasioneel optreden wanneer de hond likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten. In zeer zeldzame gevallen kunnen huidreacties zoals haarverlies, roodheid, jeuk en huidletsels optreden. Agitatie en desoriëntatie werden ook gerapporteerd. Heel uitzonderlijk werden bij honden ook overvloedig speekselen en zenuwverschijnselen, zoals incoördinatie, tremor en depressie gerapporteerd.
Als je een bijwerking bij jouw dier/dieren vaststelt die niet op de bijsluiter is opgenomen, deel dit dan met jouw dierenarts of apotheker
Voor de risico's en bijwerkingen lees  de bijlage en raadpleeg je dierenarts of apotheker.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Er werden geen interacties waargenomen tussen dit product in de dubbele aanbevolen dosering en de volgende vaak gebruikte veterinaire producten: fenthion, lufenuron, milbemycine, febantel, pyrantel en praziquantel. De verenigbaarheid van het product werd ook aangetoond met een brede groep van routinebehandelingen onder praktijkomstandigheden, waaronder vaccinatie.
Voor de risico's en bijwerkingen lees de bijlage en raadpleeg jouw dierenarts of apotheker.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: : Bayer B.V, Animal Health Division, Energieweg 1, NL-3641 RT Mijdrecht
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel


Informatievoorzieningen gerelateerd aan farmaceutische producten die verkocht worden via onze apotheek worden uitgevoerd door e-pharmacy@zooplus.com door Dhr. Jiří Tejnecký, een Tsjechische apotheker.

Ingrediënten

Samenstelling:
Werkzame stof:
Imidacloprid 250 mg/pipet (2,5 ml van een 10% oplossing)
Hulpstoffen:
Butylhydroxytolueen (E 321) 2,5 mg/pipet, Benzylalcohol, Propyleencarbonaat.

Dosering

Dosering en wijze van toediening:
Bij gebruik van het dierenartsenmiddel indien nodig de aanwijzingen van de dierenarts raadplegen.
Dosering en behandelingsschema:
Hond
(kg KGW)
Product Aantal
Pipetten
Imidacloprid
(mg/kg KGW)
Tot 4 kg Advantage® 40 voor honden 1 x 0,4 ml minimaal 10
4 tot 10 kg Advantage® 100 voor honden 1 x 1,0 ml minimaal 10
10 tot 25 kg Advantage® 250 voor honden 1 x 2,5 ml minimaal 10
25 tot 40 kg Advantage® 400 voor honden 1 x 4,0 ml minimaal 10
Vanaf 40 kg Advantage® 400 voor honden 2 x 4,0 ml minimaal 10

Voor honden van 40 kilo lichaamsgewicht en meer, twee pipetten gebruiken.

Herbesmetting door het opduiken van nieuwe vlooien in de omgeving kan gedurende 6 weken of langer na de aanvang van de behandeling aanhouden. Meer dan 1 behandeling kan dus noodzakelijk zijn afhankelijk van de graad van vlooien in de omgeving. Om de besmetting in de omgeving van het dier te reduceren, wordt bijkomend een behandeling van de omgeving tegen volwassen vlooien en de ontwikkelingsstadia ervan aanbevolen.
Het product blijft werkzaam als het dier nat wordt, bijvoorbeeld na het zwemmen of de blootstelling aan hevige regen. Evenwel kan in gevallen van frequent zwemmen of baden een herbehandeling noodzakelijk worden, afhankelijk van de aanwezigheid van vlooien in de omgeving. In die gevallen niet vaker opnieuw toedienen dan eenmaal per week.
Bij infestaties met bijtende luizen wordt controle door de dierenarts, 30 dagen na de behandeling aanbevolen, omdat enkele dieren een tweede behandeling nodig hebben.

Wijze van toediening:
Neem een pipet uit de verpakking.
Houd de pipet rechtop, draai en verwijder het dopje. Het dopje er omgekeerd weer opsteken, draaien om het zegel te verbreken en het dopje weer verwijderen.
Voor honden van minder dan 25 kg lichaamsgewicht:
Bij een rechtopstaande hond de haren tussen de schouderbladen uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de inhoud direct op de huid te ledigen.
Voor honden van 25 kg lichaamsgewicht en meer:
De hond moet rechtop staan voor de eenvoudige toediening. De gehele inhoud van de pipet(ten) moet gelijkmatig op drie tot vier verschillende plaatsen op de rug van schouder tot staartbasis worden aangebracht. Op elke plek de haren uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp zachtjes om een gedeelte van de inhoud direct op de huid te druppelen.
Voor alle honden:
Breng niet teveel op één enkele plaats aan; anders kan een deel van de oplossing van de zijde van de hond aflopen.
Het product heeft een bittere smaak en speekselen kan occasioneel optreden wanneer de hond likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten. Een correcte toediening minimaliseert de gelegenheid voor de hond om aan het product te likken.
Enkel aanbrengen op onbeschadigde huid. Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken.
De oplossing in Advantage® kan verschillende materialen, bijvoorbeeld kunststof, leer, stof of gelakte oppervlakken aantasten. Contact met deze materialen vermijden zolang de oplossing nog vochtig is.
Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik:
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
Dit product is voor uitwendig gebruik en mag niet oraal toegediend worden. Men dient erop toe te zien dat de inhoud van de pipet niet in contact komt met de ogen of mond van het te behandelen dier. Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):
Er ontstonden geen klinische bijwerkingen na de toediening van individuele doses tot 200 mg/kg lichaamsgewicht (vijf tot acht maal de normale dosis), dagelijkse behandelingen van 100 mg/kg lichaamsgewicht gedurende 5 opeenvolgende dagen of wekelijkse behandelingen van vijfmaal de maximale dosis gedurende 8 opeenvolgende weken. In zeldzame gevallen van overdosering of aflikken van behandelde vacht kunnen zenuwverschijnselen (zoals stuiptrekkingen, tremor, ataxie, mydriasis, miosis, lethargie) optreden. Intoxicatie door onopzettelijke orale opname bij dieren is onwaarschijnlijk. In dat geval moet de behandeling symptomatisch zijn onder diergeneeskundig toezicht. Er is geen specifiek antidoot bekend maar de toediening van actieve kool kan voordelig zijn.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient:
Na gebruik de handen grondig wassen. Elke eventuele contaminatie van de huid met zeep en water wassen. Personen met een bekende huidovergevoeligheid kunnen bijzonder gevoelig zijn voor dit product. Contact van het product met de ogen of de mond vermijden. Indien het product onopzettelijk in de ogen terecht komt, overvloedig spoelen met water. Indien huid- of oogirritatie aanhoudt of indien het product onopzettelijk wordt ingeslikt, medisch toezicht inroepen. Niet eten, drinken of roken tijdens de toediening.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Er werden geen interacties waargenomen tussen dit product in de dubbele aanbevolen dosering en de volgende vaak gebruikte veterinaire producten: fenthion, lufenuron, milbemycine, febantel, pyrantel en praziquantel. De verenigbaarheid van het product werd ook aangetoond met een brede groep van routinebehandelingen onder praktijkomstandigheden, waaronder vaccinatie.

Reviews

Klantenfoto's

Advantage® 250 voor Honden 10 - 25 kg

Productreviews

25-01-24|Lien
: 5/5
Erg tevreden
Erg tevreden met dit vlooienmiddel, mijn hond(en) krijgen er geen reacties van, en de vlooien blijven weg, of worden snel uitgeroeid.
19-09-17|Danielle
: 5/5
Werkt zoals het hoort
Werkt prima, geen last van vlooien gehad.
21-04-16|Petra
: 5/5
super product en service
De pipetten werken prima bij mijn Border Collie van 23 kilo, nergens last van. Ook super snelle levering vna zooplus.