Advantage® 40 voor Katten tot 4 kg

4 pipetten - NL
: 3/5
(30)
Advantage® Antiparasitica tegen vlooien in de vorm van vlooiendruppels. Oplossing in pipet om te druppelen. Voor katten van minder dan 4 kg. Uitsluitend in Nederland en België leverbaar.Voor meer informatie klik hier.
Productbeschrijving
Advantage® 40 voor Katten tot 4 kg
Advantage® 40 voor Katten tot 4 kg
Advantage® 40 voor Katten tot 4 kg
Advantage® 40 voor Katten tot 4 kg
Advantage® 40 voor Katten tot 4 kg
Advantage® 40 voor Katten tot 4 kg
Advantage® 40 voor Katten tot 4 kg
Advantage® 40 voor Katten tot 4 kg
Advantage® 40 voor Katten tot 4 kg
Advantage® 40 voor Katten tot 4 kg
Advantage® 40 voor Katten tot 4 kg
Advantage® 40 voor Katten tot 4 kg
Advantage® 40 voor Katten tot 4 kg
Advantage® 40 voor Katten tot 4 kg
Advantage® 40 voor Katten tot 4 kg
Advantage® 40 voor Katten tot 4 kg
Advantage® 40 voor Katten tot 4 kg
Advantage® 40 voor Katten tot 4 kg
Advantage® 40 voor Katten tot 4 kg
Advantage® 40 voor Katten tot 4 kg
Advantage® 40 voor Katten tot 4 kg
Advantage® 40 voor Katten tot 4 kg
Kies je artikel (4 varianten)
adviesprijs € 27,70
bij ons € 16,69
€ 4,17 / stuk

Levertijd 1-3 werkdagen.

Voor meer informatie klik hier.

Alle prijzen incl. BTW.

excl. verzendkosten

Aanbevolen combinatie
Advantage® 40 voor Katten tot 4 kg - 4 pipetten - NL
Advantage® 80 voor Katten vanaf 4 kg - 4 pipetten - NL
Totaalbedrag € 0,00
Koop alles samen: € 0,00

Advantage® 40 voor Katten tot 4 kg

- 4 pipetten - NL

adviesprijs € 27,70
bij ons € 16,69
€ 4,17 / stuk

Productbeschrijving

Advantage® Antiparasitica tegen vlooien in de vorm van vlooiendruppels. Oplossing in pipet om te druppelen. Voor katten van minder dan 4 kg. Uitsluitend in Nederland en België leverbaar.

Let op: de verpakking van dit product verschilt tussen de Nederlandse en Belgische markt. Het product is hetzelfde maar de Nederlandse verpakking kan enkel besteld worden met een bezorgadres in Nederland en de Belgische verpakking enkel met een bezorgadres in België. Controleer daarom of je het juiste artikel toevoegt aan je winkelwagen.Dit is een farmaceutisch product.

Belangrijke informatie over de verzending van dit product:

 • Het product is uitsluitend leverbaar in Nederland en België
 • Het product kan in bepaalde gevallen rechtstreeks vanuit onze apotheek ('apotheek zooplus AG') worden verzonden
 • De levertijd bedraagt 1-4 werkdagen vanaf de verzenddatum
 • Het pakket kan door DHL of GLS worden bezorgd. Meer informatie hierover vind je in de verzendbevestiging en in 'Mijn zooplus'
 • Let op: voor levering naar Nederland, bestel het artikel met NL in de titel
 • Let op: voor levering naar België, bestel het artikel met BE in de titel

Advantage® 40 in een overzicht:
 • Doeldieren: katten
 • Advantage 40 mg: Voor de preventie en de behandeling van vlooien bij katten van minder dan 4 kg.
 • De op het dier aanwezige vlooien worden binnen een dag na de behandeling aangepakt.
 • Een éénmalige behandeling beschermt tegen een verdere vlooienbesmetting gedurende 3 tot 4 weken bij katten en tot één week bij tamme konijnen.
 • Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie voor de controle van vlooienallergiedermatitis (VAD), waar deze diagnose vooraf is gesteld door een dierenarts
 • Gebruik tijdens zwangerschap en lactatie: Er zijn geen primair embryotoxische, teratogene of reproductietoxische effectenwaargenomen tijdens de studies met imidacloprid op ratten en konijnen. De studies op drachtige en lacterende poezen samen met hun nakomelingen zijn beperkt. Het bewijs tot nu toe doet veronderstellen dat er geen neveneffecten te verwachten zijn bij deze dieren.

 

Contra-indicatie
Niet gespeende kittens van minder dan 8 weken oud niet behandelen. Niet gebruiken bij dieren met bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.
 

Bijwerkingen
Het product heeft een bittere smaak en speeksel kan occasioneel optreden wanneer de kat likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten.
In zeer zeldzame gevallen kunnen huidreacties zoals haarverlies, roodheid, jeuk en huidletsels optreden. Agitatie is ook gerapporteerd. Heel uitzonderlijk zijn bij katten ook overvloedig speeksel en zenuwverschijnselen, zoals incoördinatie, tremor en depressie gerapporteerd.


Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Er werden geen interacties waargenomen tussen dit product in de dubbele aanbevolen dosering en de volgende vaak gebruikte veterinaire producten: fenthion, lufenuron, milbemycine, febantel, pyrantel en praziquantel. De verenigbaarheid van het product werd ook aangetoond met een brede groep van routinebehandelingen onder praktijkomstandigheden, waaronder vaccinatie.
Indien je ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, neem dan direct contact op met je dierenarts.


Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: : Bayer B.V, Animal Health Division, Energieweg 1, NL-3641 RT Mijdrecht.
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel.
 

Informatievoorzieningen gerelateerd aan farmaceutische producten die verkocht worden via onze apotheek worden uitgevoerd door e-pharmacy@zooplus.com door Dhr. Jiří Tejnecký, een Tsjechische apotheker.

Ingrediënten

Samenstelling
Werkzame stof:
Imidacloprid 40 mg/ pipet (0,4 ml van een 10% oplossing)
Hulpstoffen:
Butylhydroxytolueen (E 321) 0,4 mg/Pipetten, Benzylalcohol, Propyleencarbonaat.

Dosering

Dosering en wijze van toediening:
Dosering en Behandelingsschema:
Kat
(kg KGW)
Product Aantal
pipetten
Imidacloprid
(mg/kg KGW)
< 4 kg Advantage® 40 voor kleine katten 1 x 0,4 ml minimaal 10
≥ 4 kg Advantage 80 mg voor katten 1 x 0,8 ml minimaal 10

Wijze van toediening:
Neem een pipet uit de verpakking. Houd de pipet rechtop, draai en verwijder het dopje. Het dopje er omgekeerd weer opsteken, draaien om het zegel te verbreken en het dopje terug verwijderen.
Toediening bij katten:
Druk de haren op de nek van de kat ter hoogte van de schedelbasis uit elkaar totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de inhoud direct op de huid te ledigen. Houd de pipet daarbij rechtop.
Toediening bij konijnen:
Druk de haren op de nek van de kat ter hoogte van de schedelbasis uit elkaar totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de inhoud direct op de huid te ledigen. Houd de pipet daarbij rechtop.
Toediening bij alle dieren:
Het product heeft een bittere smaak en speeksel kan occasioneel optreden wanneer de kat likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten.Toediening aan de schedelbasis minimaliseert de gelegenheid voor de kat om aan het product te likken, zie ook rubriek Bijwerkingen.
Advantage® dient alleen op gezonde huid aangebracht te worden. Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken.
Overdosering:
Er ontstonden geen klinische bijwerkingen na de wekelijkse toediening van vijfmaal de therapeutische dosis gedurende 8 opeenvolgende weken bij katten. Bij konijnen tot 45 mg/kg lichaamsgewicht (het 4-voudige van de therapeutische dosis) ontstonden geen klinische bijwerkingen na de wekelijkse toediening van vijfmaal de therapeutische dosis gedurende 4 opeenvolgende weken. In zeldzame gevallen van overdosering of aflikken van behandelde vacht kunnen zenuwverschijnselen (zoals stuiptrekkingen, tremor, ataxie, mydriasis, miosis, lethargie) optreden. Intoxicatie door onopzettelijke orale opname bij dieren is onwaarschijnlijk. In dat geval moet de behandeling symptomatisch zijn onder diergeneeskundig toezicht. Er is geen specifiek medicijn bekend maar de toediening van actieve kool kan voordelig zijn.
Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toediening:
Herbesmetting door het opduiken van nieuwe vlooien in de omgeving kan gedurende 6 weken of langer na de aanvang van de behandeling aanhouden. Meer dan 1 behandeling kan dus noodzakelijk zijn afhankelijk van de graad van vlooien in de omgeving. Om de besmetting in de omgeving van het dier te reduceren, wordt bijkomend een behandeling van de omgeving tegen volwassen vlooien en de ontwikkelingsstadia ervan aanbevolen.
Het product blijft werkzaam als het dier nat wordt, bijvoorbeeld na blootstelling aan hevige regen. Evenwel kan een herbehandeling noodzakelijk worden, afhankelijk van de aanwezigheid van vlooien in de omgeving. In die gevallen niet vaker opnieuw toedienen dan eenmaal per week.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Er zijn geen interacties waargenomen tussen dit product in de dubbele aanbevolen dosering en de volgende vaak gebruikte veterinaire producten: lufenuron, pyrantel en praziquantel. De verenigbaarheid van het product is ook aangetoond met een brede groep van routinebehandelingen onder praktijkomstandigheden, waaronder vaccinatie.
Speciale waarschuwingen:
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
Dit product is voor uitwendig gebruik en mag niet oraal toegediend worden. Enkel aanbrengen op onbeschadigde huid. Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken. Men dient erop toe te zien dat de inhoud van de pipet niet in contact komt met de ogen of mond van het te behandelen dier.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient:
Na gebruik de handen grondig wassen. Elke eventuele contaminatie van de huid met zeep en water wassen. Personen met een bekende huidovergevoeligheid kunnen bijzonder gevoelig zijn voor dit product. Contact van het product met de ogen of de mond vermijden. Indien het product onopzettelijk in de ogen terecht komt, overvloedig spoelen met water. Indien huid- of oogirritatie aanhoudt of indien het product onopzettelijk wordt ingeslikt, medisch toezicht inroepen. Niet eten, drinken of roken tijdens de toediening.

Reviews

Alles tonen

Klantenfoto's

Advantage® 40 voor Katten tot 4 kg

Productreviews

13-06-24|Saskia
: 1/5
Doet niets
De vlooien dansen de polonaise over de rug van mijn kat, terwijl de bedoeling was dat ze dood zouden gaan.
04-03-24|Mascha
: 1/5
Werkt helemaal niet
Zitten nu op 1 week na toediening van de tweede gift. Nergens een dode vlo gevonden, wel nog steeds overal levende vlooien op de katten. Erg teleurstellend.
20-12-23
: 1/5
Kat werd er ziek van
Helaas werd mijn kat ziek van deze pipetten, hij heeft er door overgegeven.
04-11-23|Casper
: 1/5
Niet kopen
Tijdens het aanbrengen miauwde mijn katten. Kregen ondanks de zorgvuldige toedienen last van vlooien. Had mijn hele huis onder de vlooien. Ontdekte kale plekken op de kopjes van mijn katten. Ben overgestapt naar een ander merk. Nu stribbelen mijn katten niet tegen, hebben geen vlooien en geen kale plekken meer. Ik vind dat dit product verboden moet worden. Het is echt dieronvriendelijk!!
19-10-23|Roosje
: 1/5
Echt slecht
Heb het nu voor de tweede keer gebruikt, een dag later pluk ik er zó 3 levende vlooien uit. Werkt echt voor geen meter dit spul. Jammer, want nu moet ik weer een maand wachten voor ik de volgende vlooienbehandeling kan proberen en ondertussen wordt het probleem alleen maar groter :(
24-09-23|Roosje
: 2/5
Werkt tóch niet
Het leek even te werken, na de behandeling vond ik een tijdje geen vlooien meer tijdens het kammen, maar nu een week later toch weer een volwassen vlo te pakken en mijn kitten blijft altijd binnen, komt niet in contact met andere katten of dieren. Toch jammer...
12-08-23|Elle de Vroede
: 4/5
Goede anti vlooien druppels voor onze katten
Wij hebben eerder de Frontline, zowel de spray als druppeltjes, gebruikt voor onze Brits Kortharen maar deze vinden wij toch een stuk beter. Irriteert niet en ze krijgen geen kale plekken ervan. En blijven vlo vrij.
04-04-23|Marloes
: 1/5
Niet kopen
Jarenlang enorm tevreden en werkte mega goed. Maar samenstelling is wss veranderd zoals veel vlooienmiddelen en werkt niet meer daardoor. Ik ontvlooi mn katten elke maand al 6 maanden lang en de plaag blijft. Verspilling van geld.
10-07-22|Petra
: 1/5
Werkt niet binnen 24 uur
We zijn nu 4 dagen verder en nog steeds vind ik vlooien bij mn kat. Maar hij zat ook vol. Hij had sinds 3 maanden een serestoband. Sinds jaren gebruikt en vertrouwd dus deze vlooienplaag kwam onverwachts. Ook hele huis gespoten, maar vind nog steeds jonge vlooien. Dit wordt dus een hele klus en niet één van een week vrees ik. Na het stofzuigen spuit ik de spray ook in een nieuwe zak, want steeds een nieuwe wordt te gek. Hopelijk werkt advantage uiteindelijk wel.
17-05-22
: 5/5
werkt prima
gebruik het al jaren en ben zeer tevreden.
09-05-22|Astrid
: 5/5
Werkt goed
Net als o.a. Frontline werkt ook Advantage goed. Wie zegt van niet, gebruikt waarschijnlijk niet regelmatig vlooi middelen en wisselt ook niet goed af met verschillende merken. De vlooiencyclus moet eerst goed doorbroken worden, zodat er niet steeds her besmetting optreed. (zie gebruiksaanwijzing van de producten).
28-03-22|Diana
: 1/5
Totaal geen vlooien die dood gaan
Ik had op Google gezocht naar goed werkende anti-vlooien pippetten. Ik kwam bij deze website uit. Alle 3 de katjes hebben vlooien. Dus ik volmoed hier Advantage besteld. Alle 3 hebben na 48 uur nogsteeds vlooien en bijten zichzelf nogsteeds. Ik raad dit product af voor iedereen.
13-11-21
: 2/5
Werkt wel
Product werkt goed geen vlooien meer gevonden bij hond of kat maar let op je meubel als het dier gaat schudden heb overal plek op je spullen wat er niet meer uit gaat
07-09-21|Lin
: 1/5
Werkt niet
Werkt niet
06-01-21|Marian
: 1/5
Werkt totaal niet bij onze kat
De prijs mag dan wel aantrekkelijk zijn maar is weggegooid geld. Het product werkt totaal niet. Onze kat heeft nog steeds vlooien, alles moet met vlooienkam eruit gehaald worden.
28-12-20|Marion
: 1/5
helaas
Wel handige pipetten, maar helaas werkt het niet bij onze kat.
10-11-19
: 2/5
Werkt niet
Onze kitten heeft na 3 pipetten nog luizen.
06-08-19|Louis
: 5/5
prima spul
Sinds ik dit gebruik voor mijn katten hebben ze geen last van vlooien meer gehad, prima spul dus, aanrader!
04-10-18|Heleen
: 2/5
Jeuk
1 van mijn kittens kreeg enorme jeuk van dit middel. Toch maar een ander middel zoeken. Andere kitten reageerde er niet zo sterk op en is nu jeukvrij.
07-08-18
: 5/5
Top product
Binnen 1 dag was onze kitten vlooienvrij! Zeker een aanrader.
Alles tonen