Onze toewijding aan mensen

Onze toewijding aan mensen

Voor ons is het bijzonder belangrijk om een werkomgeving te creëren waarin ons team zich continu goed voelt en voortdurend wordt uitgedaagd. Een duurzame relatie met onze medewerkers én met onze klanten is voor ons onmisbaar.

Diversiteit & inclusiviteit

Programma voor diversiteit & inclusiviteitDiversiteits- & inclusiviteitsprogramma

In ons D&I-programma nemen we maatregelen om diversiteit en inclusiviteit ongeacht herkomst, geslacht, seksuele oriëntatie, leeftijd of beperking te bevorderen. Al onze medewerkers krijgen in dit kader de mogelijkheid om zich vrijwillig voor deze thema's in te zetten.

Interculturele omgevingInterculturele omgeving

Onze medewerkers zijn afkomstig uit 60 landen en werken op verschillende locaties in heel Europa. Wij begrijpen dat de samenwerking met mensen met verschillende ideeën en vaardigheden de sleutel tot succes is. Door middel van lokale initiatieven versterken wij het begrip voor elkaar.

Vrouwen in onze ondernemingVrouwen in onze onderneming

Met een vrouwenaandeel van 49% is er bij zooplus bijna sprake van een exacte balans van het aantal mannelijke en vrouwelijke medewerkers. Om dat ook zo te houden, beginnen wij onder andere met een op vrouwen gerichte recruiting-campagne en een intern vrouwennetwerk.

Persoonlijke ontwikkelingPersoonlijke ontwikkeling

Levenslang leren wordt bij ons proactief ondersteund. Onze medewerkers worden vanaf dag één optimaal begeleid en kunnen gedurende hun hele carrière bijvoorbeeld deelnemen aan interne en externe cursussen of coachings.

Gezondheid & welzijn​Gezondheid & welzijn​

Zodat onze medewerkers altijd hun beste beentje voor kunnen zetten, ondersteunen we hen erbij om gezond en fit te blijven. Daarvoor bieden we onder andere preventieve zorg en veiligheidscursussen aan, maar ook online fitnesscursussen en een gezondheidsapp.

Hybride werkenHybride werken

Al voor de coronapandemie boden wij onze medewerkers flexibiliteit bij het indelen van hun werktijd. Een mix van thuiswerken en op kantoor werken is bij ons standaard en staat garant voor een hoge maat aan efficiëntie en comfort voor iedereen.

Saamhorigheid bij zooplusSaamhorigheid bij zooplus

Onze overeenkomsten gaan veel verder dan ons werk. Dat zien wij vooral terug in de saamhorigheid zoals wij die bij onze bedrijfsuitjes en team events beleven, of dat nu een kerstborrel buiten de deur is of een virtueel onderonsje.

Onze richtlijnen

Onze richtlijnen

Gegevensbescherming: de bescherming van persoonlijke gegevens en de waarborging van onze IT-veiligheidsnormen hebben bij ons de hoogste prioriteit. Daarom hebben wij gespecialiseerde afdelingen die deze bescherming alsmede de navulling van de wettelijke voorschriften garanderen. Overal in onze onderneming worden onze medewerkers bovendien continu opgeleid en bijgeschoold wat betreft gegevensbescherming.

> Meer informatie over gegevensbescherming bij zooplus

Bedrijfsethiek: voor zooplus is verantwoordelijk en rechtmatig handelen vanzelfsprekend. Daarom zijn onze medewerkers en bedrijfspartners verplicht zich te houden aan de zooplus gedragscode. Door ons Compliance Management System zorgen wij voor de omzetting van relevante richtlijnen in de afzonderlijke afdelingen alsmede voor controle en scholing. Als er een schending van de geldende regelingen of normen plaatsvindt, kunnen medewerkers hiervan melding maken via een intern systeem of een onafhankelijke externe ombudsman.

> Meer informatie over de zooplus gedragscodex (Engels)