Biologisch kattenvoer

Biologisch kattenvoer

Biologisch kattenvoer

Biologisch is in, of het nu groente, fruit of dierenvoer betreft. Maar wat betekent het label ‘bio’ eigenlijk? Wat is er anders aan kattenvoer van biologische kwaliteit ten opzichte van traditioneel kattenvoer? Wat maakt de productie van biologisch voedsel zo transparant? Bevat biologisch kattenvoer echt geen kunstmatige hormonen, antibiotica of groeiversnellers?

De markt voor kattenvoeding groeit en baasjes kunnen voor het juiste voer kiezen uit een steeds breder scala. Tegenwoordig liggen er ook biologische producten in de schappen. Of het nu droogvoer, natvoer of snacks zijn: biologische producten verwijzen naar een duurzame, milieuvriendelijke productie en hoogwaardige ingrediënten. Toch vragen vele katteneigenaren zich af of het vaak duurdere biologische kattenvoer het geld waard is.

De basisvereisten

We beginnen met de basisvereisten, oftewel wanneer kattenvoeding een bio-label mag dragen. Door het bio-label streeft de biologische landbouw ernaar om het welzijn van de dieren te bevorderen. Bedrijven die biologische producten produceren moeten van tevoren in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake de biologische landbouw een certificaat krijgen.

De term ‘biologisch’ mag niet willekeurig worden toegepast! Biologische producten moeten voldoen aan de strenge richtlijnen van de biologische verordening van de EU. Alleen wanneer het product en de productiemethode voldoet aan de verordening kan het helder groene EU-logo voor biologische producten gebruikt worden.

In tegenstelling tot het zeshoekige bio-label is het EU-logo sinds 2010 verplicht voor alle voorverpakte biologische voedingsmiddelen. Naast het aangeven van het codenummer voor de biologische controle van de herkomst van ingrediënten bij het gebruiken van het EU logo staat ook vermeldt: EU-landbouw, niet-EU-landbouw, de combinatie van EU/ niet-EU landbouw of zelfs vermelding van één land wanneer alle ingrediënten hier vandaan komen.

Biologisch kattenvoer wordt dus altijd compleet transparant geproduceerd – vooral na de bedorven vlees schandalen van de afgelopen tijd weten katteneigenaars hierdoor wat er precies is opgenomen in het voedsel en waar het vandaan komt!

Dierenwelzijn

Diereneigenaren zijn dierenvrienden. Maar toch wordt er bij kattenvoer hoofdzakelijk vlees gebruikt als ingrediënt. Het bio-label zou garant staan voor het welzijn van de landbouwdieren. Wat betekent het ‘welzijn’ echter in de zin van het bio-label? Biologische boeren moeten de soortspecifieke behoeften van hun dieren leren kennen en vervullen. Dit omvat een goede gezondheidszorg evenals soortspecifieke voeding en welzijn. De stallen zijn in de eerste plaats gericht op het natuurlijke gedrag van de dieren, zoals activiteit en sociale contacten. Gedragsproblemen moeten worden vermeden. Elk dier moet voldoende ruimte om te rusten en eten hebben. De ligvlakken mogen niet uit geperforeerde platen bestaan en dienen bedekt te zijn met absorberend isolatiemateriaal, zoals stro.

Tijdens de zomermaanden is weideloop voor herkauwers, zoals koeien en runderen, verplicht. De voeding is gericht op de productie van hoogwaardige ecologische criteria in plaats van maximale prestaties. Ondervoeding leidt tot gezondheidsproblemen die de kwaliteit van de producten aantast. De dieren moeten uitsluitend gevoed worden met biologisch voer, idealiter uit eigen productie. Chemische synthetische toevoegingsmiddelen die geproduceerd zijn voor prestatie- en groeibevordering zijn niet toegestaan.

Dierengezondheid

Bij de gezondheid luidt dan ook het basisprincipe ‘voorkomen is beter dan genezen’. Dat begint al bij het kweken. Dit duurt veel langer bij biologische landbouwbedrijven dan bij andere gangbare landbouwbedrijven. Kalveren drinken drie maanden volle melk, biggen moeten ten minste 40 dagen verpleegd worden. Zo is de vorming van anti-lichamen en een natuurlijke ontwikkeling van de jonge dieren verzekerd. Om het ontstaan van resistente stammen van bacteriën in het belang van de consument te voorkomen, mogen er geen drugs, antibiotica of hormonen preventief worden gebruikt. Bij de behandeling van ziektes krijgen natuurlijke remedies de voorkeur. Alleen wanneer dit geen uitkomst biedt wordt er gekeken naar conventionele geneeswijzen. Daarnaast worden de biologische producten onderworpen aan strenge controles.

Wie biologisch kattenvoer koopt, doet ook iets goeds voor de dieren die gebruikt worden bij het produceren van deze levensmiddelen!

Voorschriften voor het biologische label

Maar het houdt niet op bij het welzijn van de dieren. De koppeling van plantaardige en dierlijke productie moet bijdragen aan het behoud en de verhoging van bodemvruchtbaarheid. Bij biologische landbouw en de productie van biologische producten worden pesticiden, synthetische en minerale meststoffen verboden. Zuiveringsslib is slechts één voorbeeld van kunstmest. De bescherming van bodem, water en lucht betekent behoud van biodiversiteit. Circulaire economie met mogelijk gesloten nutriëntenkringlopen en een lager stroomverbruik moeten het milieu beschermen. Verder zijn zogenaamde ggo’s (genetisch gemodificeerde organismen) verboden.

Voor producten die uit meerdere bestanddelen bestaan moeten deze voor minstens 95% biologisch geproduceerd zijn. De resterende 5% mag uit de gangbare landbouw komen, mits ze niet beschikbaar zijn in biologische kwaliteit. De productie moet absoluut transparant zijn; alle productiegebieden moeten precies navolgbaar zijn. Eenmaal per jaar vindt er een controle plaats. Alleen dan mag het eindproduct het bekende zeshoekige biologische logo dragen. Inmiddels zijn er ook bio-labels van andere particuliere organisaties zoals Demeter, Naturland en Bioland. Terwijl de verordening van het biologische EU-label de minimumnormen bepaalt voor biologische productie, gaan private verenigingen van biologische landbouwers vaak verder.

Biologisch kattenvoer

Dit alles is in het belang van de consument. Producten van biologische kwaliteit zijn niet alleen goed voor je geweten, maar ondersteunen ook de duurzame landbouw.

Vooral bij kattenvoer kun je het verschil zien: biologisch kattenvoer bevat volgens de specificaties voor het houden van de slachtdieren geen hormonen, antibiotica of groeiversnellers. De waarschijnlijkheid van het optreden van resistente bacteriestammen is gering. Daarnaast ondersteunen baasjesmet de aankoop van biologische producten een duurzame productie. Of zoals kattenvoerfabrikant Yarrah het verwoordt op zijn website: ‘Biologisch is voor ons geen trend, maar een bewuste beslissing om op die manier een positieve verandering teweeg te brengen.’

Veel diervoedingsfabrikanten hebben dit ingezien en bieden biologisch voer voor honden, katten en zelfs kleinere dieren en vogels aan. Wie waarde hecht aan biologische kwaliteit is ook verzekerd van de juiste voedingsproducten voor zijn huisdieren! Inmiddels zijn er ook biologische kattensnacks en andere biologische voedingssupplementen.

Maar toch sluit het bio-label producten uit die voldoen aan de organische verordening van de EU. Het onthult de kwaliteit van de productie, niet per se de kwalitatieve samenstelling van het product. In gewone taal betekent dit: biologisch kattenvoer hoeft niet in elk geval geoptimaliseerd te zijn voor ieder specifiek dier! Zelfs met dierenvoer dat voldoet aan de milieucriteria moet je aandacht besteden aan een optimale samenstelling. Voor kattenvoer betekent dit: een hoog vleesgehalte, hierbij veel gezonde eiwitten en slechts kleine hoeveelheden graan of idealiter graanvrij.

Wij wensen je veel succes bij het kiezen van de juiste biologische voeding voor jouw kat!

Onze meest behulpzame artikelen
3 min

Mogen katten melk drinken?

Melk en katten horen volgens velen nou eenmaal bij elkaar. Het verlangen van een kat om melk te drinken kennen we ook uit veel kinderboeken en films. Dit verlangen bestaat daadwerkelijk, want katten zijn dol op melk. Een theorie hiervoor his dat het de katten herinnert aan de zoogperiode. Maar mogen katten eigenlijk wel melk drinken of is melk niet goed voor ze?